خدمات
راهنمای مراجعین
کارکنان
خدمات الکترونیکی
اخبار و وقایع
آموزش همگانی
بیمارستان فاطمیه
آموزش همگانی
گالری عکس و فیلم
1400/10/11
  • فواید تغدیه با شیر مادر
 
 راه ارتباطی با واحد پیگیری امور بیماران و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات:
 شماره تماس: 09184960098-08138251404
 همچنین مراجعین محترم می توانند با مراجعه به دفتررسیدگی به شکایات در ساعات اداری پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند.
 
 نشانی: همدان، خیابان پاسداران، بیمارستان فاطمیه 
 شماره تماس: 38277012 ،38262151 ،38255890-081
 کد پستی: 6517789971
دورنگار: 38251288-081 
Email: h-fatemiyeh@umsha.ac.ir
Powered by DorsaPortal