تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

آموزش همگانی
با تزریق عمومی واکسن برای هم بمانیم
فیلم های آموزشی
گالری فیلم
1400/08/25
راه ارتباطی با واحد پیگیری امور بیماران و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات:
 شماره تماس: ۰۹۱۸۴۹۶۰۰۹۸-۰۸۱۳۸۲۵۱۴۰۴
 همچنین مراجعین محترم می توانند با مراجعه به دفتررسیدگی به شکایات در ساعات اداری پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند.

فرم رسیدگی به شکایات

پرتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام