تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

آزمایشگاه

رئیس واحد: 

خانم دکتر آیدا علی ضمیر - متخصص پاتولوژی

 

مسئول واحد :

دکتر امیرحسین رهبری - دکتری بیوشیمی

 

تلفن های داخلی :

۲۴۰-۲۳۸

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف

 

تعداد پرسنل:

24 نفر

 

اهداف واحد:

 • انجام آزمایش های روتین و تخصصی
 • سرعت و دقت در انجام آزمایشات
 • ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی(ارائه خدمات با کیفیت)
 • افزایش رضایتمندی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند(از قبیل بیماران و پزشکان)
 • وسیع الطیف کردن انجام آزمایشات
 • استانداردسازی آزمایشگاه طبق برنامه استاندارد سازی اداره امور آزمایشگاهها

 

معرفی واحدهای بخش

 • واحد پذیرش
 • واحد نمونه گیری
 • واحد بیوشیمی
 • واحد هماتولو‍ژی
 • واحد میکروبشناسی
 • واحد هورمون شناسی
 • واحد پارازیت و ادرار
 • واحد سرولوژی
 • واحد بانک خون

 

نحوه پذیرش و پاسخ دهی:

 • پذیرش بیمار سرپایی

بیمار با در دست داشتن نسخه پزشک به قسمت پذیرش آزمایشگاه مراجعه کرده و واحد پذیرش پس از اطمینان از آزمایشات آنها را به HIS وارد کرده و قبض پرداخت را به بیمار تحویل می دهد . بیمار پس از پرداخت قبض جهت نمونه گیری به واحد نمونه گیری هدایت می شود . با توجه به نوع آزمایشات روز مراجعه جهت جواب آزمایشات مشخص می گردد .

 • پذیرش بیماران بستری

درخواست آزمایشات از سوی بخش ها وارد سیستم می گردد . نمونه های بخش ها به آزمایشگاه انتقال یافته و ساعت تحویل نمونه علامت زده می شود .

 • جوابدهی بیماران

پس از انجام آزمایشات و ثبت آنها در لیست های کاری از سوی پرسنل فنی ، پاسخ ها وارد سیستم می شود و پس از تکمیل آنها جواب ها پرینت گرفته می شود . و همراه با لیست های کاری به تایید مسئول فنی آزمایشگاه می رسد و در انتها در تاریخ معین شده به فرد تحویل داده می شود.

 • زمان جوابدهی به آزمایشات

بیماران سرپایی اورژانسی وبستری: پاسخگویی در همان روز آزمایش ( به جز آزمایشات کشت – هورمون و تیتراژ)

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
پورتال سازمانی رتبه یک نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام