تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

داروخانه

 

رئیس بخش:

 دکتر نگار مرادی دکترای داروسازی

 

مسئول بخش:

زهرا آقاسی  کارشناس مامایی

 

مسئول فنی(شیفت صبح) :

دکتر نگار مرادی - دکترای داروسازی

 

 مسئول فنی (شیفت عصر ):

دکتر عارفه شجاعیان - دکترای داروسازی

 

محل بخش:

ساختمان قدیم - طبقه همکف

 

تلفن های داخلی:

325 مسئول واحد

 285 داروخانه مرکزی

375 داروخانه سرپایی

 

تعداد کل کارکنان به تفکیک پست:

10 نفر 

 

اهداف واحد:

 • کنترل نسخ داروخانه
 • کنترل مستمر داروها
 • متمرکزسازی ، بهبود و افزایش فضای انبار دارویی
 • انجام خدمت تلفیق دارویی توسط داروساز
 • بررسی خطاهای دارویی هر سه ماه یکبار توسط داروساز
 • برگزاری ماهیانه کمیته های دارو و تجهیزات پزشکی در دفتر مدیریت بیمارستان
 • تحویل و نظارت داروهای مخدر به بخشهای بستری

 

فعالیت های واحد :

 • تهیه لیست داروهای مصرفی وتجهیزات پزشکی
 • تماس با شرکت های دارویی
 • تحویل دارو از شرکت ها ، تجهیزات پزشکی و مطابقت نمودن فاکتور با اقلام تحویلی
 • تنظیم سند جهت حسابداری
 • گرفتن گزارشات مورد نیاز
 • کنترل داروها از لحاظ تاریخ مصرف
 • ثبت درجه های انبار ، یخچال و داروخانه
 • آوردن دارو از انبار و چیدن در قفسه ها به صورت روزانه
 • پیچیدن نسخ آزاد – درمانگاه،بخش نازایی(IVF) و ....
 • تهیه لیست نسخ بیمه در پایان هر ماه و چک نسخ و تحویل به واحد درآمد
 • چک قبوض ۲۴ ساعته و بایگانی در داروخانه
 • تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی جهت بیماران بستری و سرپایی
 • تهیه و توزیع البسه یکبار مصرف (ملحفه-زیرانداز-گان-لباس-شلوار) و ساک مخصوص بیماران بستری
niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام