تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

انبار مرکزی

 

نام مسئول:

آزیتا آنیش - مسئول واحد انبار

 

 

محل بخش:

حیاط بیمارستان - روبروی ساختمان آموزش

 

تلفن داخلی:

259

 

تعداد کل پرسنل:

2 نفر

 

شرح وظایف:

 • تحویل کالا و اجناس به بخش طبق دستورالعمل واحد انبار در هر ماه
 • رسیدگی به موجودی انبار و نقطه شمارش
 • چیدمان وسایل خریداری شده در قسمتهای مربوطه باتوجه به طبقه و کد تعیین شده
 • تنظیم رسید انبار طبق فاکتور خریداری شده و ثبت در سامانه
 • درخواست خرید کلیه کالاهای مورد نیاز بیمارستان
 • نوشتن حواله انبار طبق درخواست مسئولین بعد از تایید مدیریت
 • تحویل اجناس با حواله انبار
 • کسر کردن تمام وجودی از دفتر و کامپیوتر
 • جدا سازی وسایل اسقاطی ،مازاد و مستعمل از سایر وسایل .
 • حفظ و حراست از وسایل قابل اشتعال باتوجه به استانداردها
 • تنظیم  لیست وسایل اسقاطی به دفتر مربوطه
 • صدور مجوز جهت خروج هر گونه کالا از بیمارستان
طراحی پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام