تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه

 

  گزارش عملکرد سال 1402 ،کتابخانه بیمارستان فاطمیه
 کتابخانه بیمارستان فاطمیه در سال ۱۴۰2 با طی دو فقره تعداد 25 جلد کتب فارسی و ۱5 جلد کتب لاتین ،که فقط رفرنس های  رشته های زنان و مامایی و فلوشیپ نوزادان و کودکان می باشد. کلیه کتاب ها از طریق معاونت محترم تحقیقات و فناوری خریداری شده و طی یک پرسه برای فهرست نویسی و وارد شدن در کتابخانه دیجیتال در مرکز خدمات فنی کتابخانه مرکزی آماده سازی شده و از طـریق سیستم در اختیار دانشجویـان ودستیاران زنان و کودکان و نیزدستیاران فلوشیپ نوزادان قرار می گیرد و تلاش کتابدار بیمارستان همواره در راستای دسترسی سریع و همه جانبه به منابع کتابخانه می باشد. کتابهای الکترونیکی هم که کتابخانه مرکزی بارگذاری کرده اند از طریق سایت در دسترس اساتید و دستیاران و دانشجویان می باشند.

 

     گزارش عملکرد سال 1401 ،کتابخانه بیمارستان فاطمیه

کتابخانه بیمارستان فاطمیه در سال ۱۴۰۱ با طی دو فقره تعداد ۳۹ جلد کتب فارسی و ۱۹ جلد کتب لاتین ،که فقط رفرنس های  رشته های زنان و مامایی و فلوشیپ نوزادان و کودکان می باشد. کلیه کتاب ها از طریق معاونت محترم تحقیقات و فناوری خریداری شده و طی یک پرسه برای فهرست نویسی و وارد شدن در کتابخانه دیجیتال در مرکز خدمات فنی کتابخانه مرکزی آماده سازی شده و از طـریق سیستم در اختیار دانشجویـان ودستیاران زنان و کودکان و نیزدستیاران فلوشیپ نوزادان قرار می گیرد و تلاش کتابدار بیمارستان همواره در راستای دسترسی سریع و همه جانبه به منابع کتابخانه می باشد. کتابهای الکترونیکی هم که کتابخانه مرکزی بارگذاری کرده اند از طریق سایت در دسترس اساتید و دستیاران و دانشجویان می باشند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
طراحی پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام