تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

پرستار پیگیر بیماران

 

نام مسئول:

ناهید ممدوح - کارشناس  ارشد پرستاری (گرایش مدیریت )

 

تلفن داخلی:

315

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- راهروی اصلی

 

شرح وظایف:

  • پیگیری تلفنی جهت بررسی و ارزیابی بیمار از نظر آثر بخشی آموزشها ی ارائه شده و نیاز های بعد از ترخیص
  • هماهنگی جهت ارجاع به مراکز مراقبت در منزل یا مراکز ارائه مراقبت طولانی مدت
  • فالو آپ بیماران رضایت شخصی کل بیمارستان به جز اورژانس یک بار به صورت تلفنی
  • پیگیری بیماران بر اساس نوع بیماری از سه روز پس از ترخیص شروع و بر اساس نظر پزشک معالج
niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام