تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

کلینیک شیر مادر

نام مسئول: 

لیلی حیدری فرید- کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- درمانگاه

 

تلفن داخلی :

  256

 

 

شرح وظایف:

 • نظارت مستمر و منظم بر عملکر کار کنان جهت حسن اجرای ده اقدام دوستدار کودک
 • پیگیری تشکیل جلسات کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
 • اجرای پایش های دور های بیمارستان در برنامه شیر مادر هر 6 ماه یک بار
 • پیگیری اجرای مداخلات پیشنهادی بعد از پایش و ارزیابی مجدد
 • حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیر مادر و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
 • برنامه ریزی جهت آموزش استاندارد کلیه پرسنل عهده دار مراقبت مادر و شیر خوار براساس کتاب 20 ساعته
 • برگزاری هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر و ارسال گزارش به معاونت درمان و رونوشت به معاونت بهداشت
 • اجرای کلیه بخشنامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشت و درمان بیمارستان فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اقامت مادران دارای کودک زیر دو سال بستری در بخش
 • نظارت بر ترخیص همزمان مادر و شیر خوار اجرای اقدام دهم دوستدار کودک در خصوص پیگیری شیر خواران پر خطر و رفع مشکلات شیر دهی بعد از ترخیص
 • نظارت بر اجرای قانون شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر
 • نظارت بر داروخانه و بوفه بیمارستان جهت بررسی عدم وجود پستانک و بطری و هر گونه بروشور تبلیغاتی شیر مصنوعی
 • تعامل با کارشناسان شیر مادر معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه و مرکز بهداشت در اجرای فعالیتهای مربوطه و شرکت در کار گاهها
 • تنظیم و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربط و تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات  و......

 

پورتال برگزیده سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام