تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

کسورات

 

نام مسئول: 

اعظم وجیه - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- واحد ترخیص- قسمت کسورات

 

تعداد پرسنل:

3 نفر 

 

تلفن داخلی :

363

 

شرح وظایف:

  • چک پرونده ها و یکسان سازی خدمات ارائه شده در پرونده با سیستم و  اودر پزشک و گزارش پرستاری
  • انعکاس اشکالات موجود به مسئولین بخش ها و مدیریت و ریاست
  • رسیدگی به کسورات بیمه ها در سازمان های بیمه ای مربوطه بر اساس کمیته کسورات
  • انتقال پیشنهادات به پزشکان جهت رفع کسورات مربوط به آنها
طراحی پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام