تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

پیش ترخیص

 

نام مسئول: 

اعظم وجیه - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- واحد ترخیص- قسمت کسورات

 

تعداد پرسنل:

1 نفر 

 

تلفن داخلی :

363

  

شرح وظایف:

  • چک پرونده ها و یکسان سازی خدمات ارائه شده در پرونده با سیستم
  • انعکاس اشکالات موجود به مسئولین سیستم در هر بخش
طراحی پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام