تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

گواهی ولادت

 

نام مسئول: 

سحر علی آبادی کارشناسی ارشد مامایی

 

تلفن داخلی :

۲۴۹

 

شرح وظایف:

 • ثبت اطلاعات شناسنامه ای پدر و مادر و تاریخ دقیق تولد – امضا و مهر مامای مسئول بدون خط خوردگی و خدشه
 • تشکیل کلاس آموزش پدران و پمفلت آموزشی
 • چک شناسنامه پدر و مادر نوزاد و تاریخ عقد و ازدواج و تمامی مشخصات و تطابق آنها با پدر و مادر نوزاد
 • تهیه پرینت صبحگاهی روزانه از اسامی نوزادان و ....
 • صدور گواهی ولادت
 • تبت موالید بیمارستان (موالید زنده)
 • راه اندازی سیستم اینترنتی صدور گواهی ولادت در سایت ثبت احوال استان همدان و ارسال آنلاین اطلاعات گواهی ولادت به تمام شهرستان های استان همدان
 • معاینه و تطبیق بیماران مشکوک و مادرانی که فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزندشان بیش از پنج سال میباشد.
 • مراجعه به اداره ثبت احوال جهت تحویل گواهی ولادت های صادرشده و همچنین گرفتن بسته های گواهی ولادت خام

* مدارک لازم جهت صدور گواهی ولادت

شناسنامه و کارت ملی پدرو مادر نوزاد

حضور یکی از والدین الزامی است .

 

متصدی ثبت گواهی ولادت:

 • ثبت زایمان جدید
 • ثبت اطلاعات مربوط به مادر نوزاد
 • ثبت اطلاعات مربوط به پدر نوزاد
 • تکمیل گواهی ولادت در کامپیوتر
 • تایید اولیه موالید ثبت شده و تایید نهایی موالید
 • ارائه پمفلت های آموزشی
پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام