تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

مددکاری

 

نام مسئول:

فاطمه قنادی - کارشناسی مددکاری و  ارشد روانشناسی

 

تعداد پرسنل:

2 نفر

 

اهداف کلی:

 • توسعه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به بیماران و مراجعین به بیمارستان ها بخصوص گروه های آسیب پذیر و خانواده های ایشان
 • کاهش هزینه های تحمیلی به نظام سلامت (افزایش ضریب اشتغال تخت)
 • فراهم نمودن دسترسی به خدمات عادلانه و یکسان بویژه گروه های آسیب پذیر
 • کاهش مدت زمان بستری و پیشگیری از بستری مجدد بخصوص بیماریهای مزمن
 • کاهش تنش و استرس بیماران و خانواده آنان
 • افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده آنان
 • ارتقاء کارکرد اجتماعی بیمارستان

 

شرح وظایف مددکار:

 • حضور فعال در جلسات و نشست های تصمیم سازی و برنامه ریزی (دورن و برون بخشی) در حوزه های مرتبط با مددکاری اجتماعی و همکاری با کارشناس مسئول دانشگاه)
 • تدوین خط مشی های مرتبط با سنجه های مددکاری اجتماعی در اعتبار بخشی و نظارت بر حسن آجرای آن
 • نظارت بر حسن اجرای پروتکل های پایه و تخصصی در واحد تحت سرپرستی
 • اجرای پروتکل های خدمات پایه و تخصصی مددکاری اجتماعی بر اساس شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرائی
 • همکاری و تعامل با سایر کادر درمان جهت رفع مشکلات اجتماعی  و روانی بیماران با در نظر گرفتن اصول اخلاق حرفه ای
 • ارائه گزارش های مددکاری اجتماعی به مدیریت بیمارستان و سایر سازمان های مرتبط  به منظور رفع نیازهای بیمارستان بر حسب ضرورت
 • اعلام نظر در خصوص میزان حمایت های اقتصادی از بیماران طبق دستورالعمل های مصوب
 • تسهیل گری و ارجاع در جهت دریافت خدمات مورد نیاز پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی مصوب
 • شناسایی مشکلات حقوقی گروه های آسیب های اجتماعی در فرایندهای مددکاری اجتماعی و ارجاع به کارشناس/رابط حقوقی بیمارستان/ دانشگاه/ دانشکده جهت حل مشکلات آنها و همچنین اخذ مجوزهای قضائی مورد نیاز
 • همکاری با تیم مداخله در بحران اخبار ناگوار (فردی/خانوادگی) و کمیته ی اخلاق بالینی و ارائه حمایت روانی اجتماعی از بیمار و خانواده آنها
 • همکاری با تیم مداخله در بحران بیمارستان در ارائه حمایت روانی- اجتماعی در بلایای طبیعی و غیرطبیعی
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه با هدف ترخیص بیماران بویژه آسیب پذیر
 • پیگیری پس از ترخیص در جهت اهداف حرفه ای، پیشگیری از بستری مجدد بیمارستان و شناسایی عوامل اجتماعی موثر در بازگشت به بیماری
 • ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح فرایندهای خدمت رسانی مددکاری اجتماعی به بیماران
 • شناسایی نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی مرتبط با نیازهای بیماران و ارتباط موثر با این نهادها در جهت رفع آنها
 • نظارت، ارزیابی و کنترل بر رفتار شغلی و حرفه ای پرسنل تحت سرپرستی
 • شناسایی مشکلات اجتماعی شایع مرتبط با فرایند درمان و بهبودی بیماران و بازخورد آن با مسئولین
 • مشارکت در تدوین و اجرای برنامه مداخله ای به منظور کاهش مشکلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت های مددکاری جامعه ای
 • پاسخگویی به مقام مافوق در خصوص واحد تحت سرپرستی با توجه به حیطه اختیارات و مسئولیت های تعیین شده
 • نیازسنجی، برنامه ریزی، تدوین بسته های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی جهت پرسنل تحت سرپرستی
 • مشارکت و همکاری با کارشناس آموزش به بیمار در زمینه نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی برای بیماریهای آسیب پذیر
 • نظارت بر عملکرد مددکاران بیمارستان به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود و ارائه راهکار جهت حل مشکلات
 • تدوین گزارش عملکرد ماهیانه، فصلی و سالیانه و مستندسازی و ارسال به کارشناس مسئول مددکاری دانشگاه
 • همکاری با کارشناس مسئول مددکاری دانشگاه در تهیه و تدوین خط مشی ها و روش اجرای مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی و بهبود کیفیت
 • همکاری با کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در شناسایی و اولویت بندی نیازهای روانی اجتماعی گروه های آسیب پذیر
 • همکاری با کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در تهیه و اجرای برنامه های اجتماعی موثر بر ارتقاء سلامت جامعه بخصوص گروه های آسیب پذیر
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت بازنگری و به روز رسانی پروتکل ها، شیوه نامه ها، دستورالعمل های تخصصی مددکاری اجتماعی در بیمارستان ها به واحد مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده
 • همکاری با کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با اهداف حرفه ای
 • حضور در جلسات و کمیته های بیمارستانی مربوطه (کمیته اخلاق بالینی، کمیته آموزش و شیرمادر، کمیته اقتصاد و درمان، کمیته فرهنگی، کمیته خیرین) و مشارکت در اجرای مصوبات این کمیته ها
 • آموزش های عمومی مرتبط با خودمراقبتی اجتماعی و حمایت اجتماعی- روانی مرتبط با گروه های هدف بیمارستان
 • مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

 

شرح وظایف روان شناس:

 • ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در بیماران مبتلا به اختلالات روان و گروه های هدف (بیماران، خانواده بیماران، افراد در معرض خطر)، مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی
 • ارائه خدمات به بیماران با ناتوانایی های یادگیری و مشکلات ادراکی، رفتاری و احساسی
 • آموزش بیماران و خانواده های آنان در قالب گروه درمانی در خصوص مشکلات روان شناختی
 • آموزش عموم جامعه در خصوص اصول و مفاهیم بهداشت روان، راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی
 • ارزیابی اختلالات روانی و احساسی اشخاص با مشاهده، مصاحبه و آزمون های روان شناسی
 • مشارکت در اجرای برنامه های درمانی
 • مشارکت  و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی در آموزش و پژوهش در مراکز پژوهشی و دانشگاه ها
 • مطالعه و بررسی اطلاعات خدمات روانشناختی در کلیه زمینه های توانمندسازی جامعه هدف
 • برنامه ریزی بر اساس سطوح سه گانه پیشگیری در زمینه های آموزش ، مشاوره و بازتوانی
 • مطالعه و بررسی در زمینه بیماریهای اعصاب و روان و تعیین نوع، میزان شیوع بروز این بیماریها در کشور
 • مطالعه در زمینه تعیین استانداردهای لازم برای بهداشت و سلامت روان و تدوین و اجرای شاخص ها و الگوهای سلامت روان
 • هماهنگی و جلب همکاری های دورن بخشی و برون بخشی در پیشبرد برنامه های بهداشت روان
 • مشارکت و همکاری در تدوین و اجرای برنامه های توسعه روان شناسی جامعه نگر
 • مصاحبه، ارزیابی، تشخیص و مشارکت در برنامه های درمانی مناسب به بیماران و گروه های هدف
 • تکمیل پرونده های روان نشناختی مراجعان و ثبت اطلاعات مورد نیاز
 • ویزیت دوره ای بیماران روان بستری در بخش ها و انعکاس گزارش لازم به پزشک معالج
 • کمک به روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد و تعیین شغل برای آن ها با توجه به استعدادهای آنان
 • همکاری در اجرای مداخلات روانی در بلایا برای سطوح مختلف
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و متون آموزشی برای گروه های هدف
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظیفه محوله
 • مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام