تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

واحد فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

 

نام مسئول:

راضیه شریف نیر - مهندسی نرم افزار

 

 

 

تلفن داخلی:

235

 

تعداد پرسنل:

3 نفر

 

شرح وظایف:

 

 

 

 

پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام