تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

واحد فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)

 

مسئول واحد :

هنده صادقی - مدیریت اطلاعات سلامت

 

تعداد پرسنل:

10 نفر

 

تلفن داخلی :

۳۱۱

 

واحدهای تحت نظر این واحد :

۱- آمار : در این واحد روزانه به طور مسنمر و منظم آمار و اطلاعات بیماران از ۶ بخش بستری جمع آوری می شود و اطلاعات مورد نظر پس از تجزیه و تحلیل به مراکز مختلف ارسال می گردد.

۲- کدگذاری : با استفاده از کتاب های طبقه بندی بین المللی بیماریها همه تشخیص های اولیه، حین درمان، علت های مرگ و میر، علل خارجی منجر به حوادث و سوانح توسط کارشناس مدارک پزشکی طبقه بندی می شود.

۳-بایگانی پزشکی : تحویل پرونده ها از واحد ترخیص و کنترل آنها از نظر کامل بودن و مرتب کردن آنها طبق دستور العمل

4-پذیرش

 

شرح وظایف :

 • دسته بندی پرونده های پزشکی بر حسب تشخیص نهایی، اقدامات انجام شده درمانی، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار به علت آن پذیرش شده است به منظور استفاده های پژوهشی و تحقیقاتی
 • نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترس برای بیماران و سایر استفاده کنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پزشکی
 • آموزش مستمر رزیدنتها (زنان و اطفال) و اینترنها درخصوص تکمیل صحیح پرونده ها
 • کاهش نواقص در پرونده های بایگانی پزشکی
 • توسعه و ارتقای فعالیتهای واحد مدارک پزشکی
 • فعالیت های صورت گرفته در این واحد :
 • تحویل پرونده ها از واحد درآمد - تنظیم پرونده ها
 • کدگذاری پرونده های بستری در بیمارستان - پوشه گذاری پرونده ها
 • تبت پرونده ها در سیستم بیمارستانی HIS - جایگذاری پرونده ها - بایگانی پرونده های بستری و سرپایی
 • تهیه و جمع آوری امارهای بخش های بستری و سرپایی به صورت ماهانه
 • پاسخگویی به مراجع قضایی و ارباب رجوع - پاسخگویی به آمار درخواستی
اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام