تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

واحد پیگیری امور بیماران (رسیدگی به شکایات)

 

نام مسئول:

ناهید ممدوح - کارشناس  ارشد پرستاری (گرایش مدیریت )

 

تلفن داخلی:

315

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- راهروی اصلی

 

 

اهداف کلی:

 • اجرای مفاد منشور حقوق بیمار( محورهای پنجگانه)در بیمارستان
 • افزایش آگاهی کلیه کارکنان (پزشکان ، پرستاران و سایرکارکنان) با اصول و کلیات اخلاق پزشکی
 • رعایت منشور حقوق گیرندگان خدمت.
 • رعایت منشور معنوی گیرندگان خدمت.
 • افزایش رضایت گیرندگان خدمت در  بیمارستان
 • توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع
 • ارتقاء سطح مشتری مداری در سازمان
 • ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان
 • شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات
 • بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
 • کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها

 

شرح وظایف:

 • دریافت روزانه شکایات از صندوق ها
 • مراجعه روزانه به دفتر سوپروایزر و دریافت شکایات عصر و شب
 • بررسی شکایات جمع آوری شده بطور روزانه
 • بررسی سوابق مرتبط با شکایات و تهیه مستندات جهت بررسی
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده
 • ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط
 • ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد و دریافت نتایج انجام شده
 • پاسخ به استعلام واحدهای دیگر دانشگاه در رابطه با شکایات
 • ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط 
 • بازدید رندوم از بخشها و گرفتن پیشنهادات ارباب رجوع
 • بررسی میزان اجرای مفاد منشور حقوق بیمار( محورهای پنجگانه)در بیمارستان
 • ترسیم نمودار شکایات به تفکیک مورد و تعداد آن و فیدبک  به بخشها و به افراد به تفکیک
 • ارائه پسخوراند آماری شکایات به درصد هر 3 ماه یکبار به افراد و بخشها و به ریاست و مدیریت جهت اطلاع
 • آشنایی و آموزش کلیه کارکنان (پزشکان ، پرستاران و سایرکارکنان) با اصول و کلیات اخلاق پزشکی
 • شرکت در کمیته های مرتبط در رابطه با شکایات ارباب رجوع  و بیماران

 

نحوه ی دریافت شکایات:  

مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات تلفنی 
صندوق رسیدگی به شکایات
 نامه های ارجاعی
پست الکترونیکی

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام