تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

تغذیه

 

نام مسئول: 

مریم مختاری پیام - کارشناس علوم تغذیه

 

تعداد پرسنل:

۲ نفر

 

تلفن داخلی :

۳۱۷

 

شرح وظایف:

  • مشاوره تغذیه با بیماران بستری در بیمارستان بر اساس دستور پزشک
  • مدیریت خدمات غذایی و نظارت بر رژیم غذایی بیماران
  • ارتباط چهره به چهره بیماران و پرسنل جهت نظرسنجی از آنها در ارتباط با ارائه خدمات غذایی
  • نظارت بر مرکز طبخ و انبار مواد غذایی و مدیریت خدمات غذایی
  • تنظیم منوی غذایی بیماران و پرسنل
  • مراقبت های تغذیه ای پیش از بارداری

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام