تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

بهداشت محیط

 

نام مسئول:

زهرا نامی فرد - کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- ساختمان اداری

 

تلفن داخلی:

292

 

 

واحدهای زیر مجموعه:

 • واحد مدیریت پسماند
 • واحد رختشویخانه

 

شرح وظایف :

 • جمع آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان
 • شناخت ، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان
 • اجرا ، پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه­ها ، ضوابط و استانداردها ، بخشنامه­ها و دستورالعملهای ابلاغ شده در حیطه وظایف
 • تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته­های علمی ، تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف
 • انجام بازدید و نظارت مستمر برابر مقررات برحسب ضرورت از اتاقهای عمل و زایمان ، بخشها ، تأسیسات آب و فاضلاب ، آشپزخانه ، انبار ، سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی ، سرویس های بهداشتی و رختشویخانه
 • نظارت و کنترل بر امر تفکیک ، جمع آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد
 • نظارت و پیگیری برنامه­های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی
 • کلرسنجی آب و نمونه­برداری به منظور کنترل آلودگی از قسمتهای مختلف بیمارستان از قبیل : آب و فاضلاب
 • پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط
 • برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان
 • برنامه­ریزی در جهت مبارزه با حشرات و جوندگان
 • نظارت و پیگیری گندزدایی ، سم پاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی
 • نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد) آشپزخانه ، آبدارخانه و رختشویخانه
 • تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی بعنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر
 • مشارکت در برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی بهداشت برای کارکنان ، بیماران ، مراجعین و کارآموزان.
 • ثبت فعالیتها و تنظیم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشکلات بهداشتی
 • نظارت بر امر جداسازی و تفکیک پسماند در بخشها و واحدها.
 • نظارت بر جمع آوری و حمل و نقل پسماندها داخل بیمارستان.
 • نظارت بر بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیزوبرنده در بیمارستان.(انجام بازدید روزانه و پایش عملکرد دستگاه امحا زباله
 • نظارت بر جمع آوری و دپوی پسماندهای شیمیایی و دارویی و پیگیری جهت عقد قرارداد با شرکت های دارای مجوز به منظور بیخطرسازی آنها.
 • نظارت بر انتقال پسماندها به مراکز دارای مجوز جهت بی خطرسازی در مواقع خواب دستگاه بی خطرساز پسماند.
 • اموزش علمی و عملی اصول جمع آوری و دفع پسماندها

 

 

 

پرتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام