تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

اعتباربخشی و بهبودکیفیت

 

نام مسئول:

آرزو ظفری - کارشناسی ارشد مدیریت سیاست­گذاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- روبروی واحد زایمان فیزیولوژیک

 

تلفن های داخلی:

243

 

شرح وظایف:

 • اقدام به طرح ریزی ، ایجاد و مستندسازی نظام کیفیت از طریق گروههای اجرایی و جلب مشارکت کارکنان
 • انجام هماهنگی و اقدامات مناسب برای فراهم نمودن امکانات کافی به منظور اجرای اثربخش سیستم
 • حصول اطمینان از در اختیار داشتن و اجرای مستندات نظام کیفیت در کلیه سطوح سازمانی
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اعتراضات مشتریان به منظور تعیین نقاط ضعف سیستم و پیگیریهای لازم جهت رفع و اصلاح آنها
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی و خارجی تا رفع مغایرت مربوطه
 • نظارت بر آموزش کارکنان به منظور افزایش توان و مهارت آنان و ایجاد فرهنگ کار با کیفیت در سطح بیمارستان
 • اطمینان یافتن به درک و اجرای خط مشئ و اهداف  اعلام شده توسط پرسنل واحدهای مختلف بیمارستان
 • برقراری ارتباط مؤثر و مناسب با کلیه کارکنان سازمان و دریافت نقطه نظرات در رابطه با بهینه سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت
 • انجام بازدید از واحدهای مختلف و ارائه توصیه های لازم به منظور برطرف کردن نواقص ایجاد شده
 • تحلیل رضایتمندی مشتریان  و مراجعین
 • اطمینان از درک نیازمندیها و انتظارات مشتریان در کلیه فعالیتها و فرآیندهای بیمارستان
 • جلوگیری از تدوین و انتشار مستنداتی که با خط مشئ کیفیت و اهداف اعلام شده مغایر هستند
 •  اطمینان از اثربخشی سیستم کیفیت و حصول به اهداف میان مدت و بلند مدت
 • برقرای ارتباط مناسب با طرفهای برون سازمانی در ارتباط با سیستم  کیفیت تدوین شده
 • گزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت به مدیریت
 • تنظیم پیش نویس برخی دستورالعملها و ارائه به کمیته راهبری جهت تأیید
طراحی سایت توسط پرتال هوشمند نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام