تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

نوزادان ۳

 

رئیس بخش:

دکتر محمدکاظم سبزه ای  دکتری فوق تخصصی بالینی- طب نوزادی و پیرامون تولد

 

مسئول بخش:

فاطمه قلی پور - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم، طبقه همکف

 

تلفن های داخلی:

223-324

 

تعداد تخت فعال:

17 تخت 

 

تعداد پرسنل:

18 پرستار/بهیار،1 منشی، 4 خدمتگزار

 

وظایف هریک از پرسنل:

مسئول بخش: مسئول هماهنگی و رسیدگی به کلیه امور اختصاصی و غیر اختصاصی بخش، چینش و نظارت بر کار پرسنل درمانی و غیردرمانی، همراهی کردن در ویزیت پزشکان، درخواست لوازم مورد نیاز بخش، نظارت بر ترالی اورژانس، نظارت بر روند پذیرش و ترخیص نوزادان، بررسی کلیه مستندات در تمامی شیفت ها، نظارت بر کلیه تجهیزات و تاسیسات بخش، نظارت بر سیستم تایمکس و محاسبه کارکرد کلیه پرسنل، انجام ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل، نظارت بر کلیه فرآیندهای درمانی و غیردرمانی بخش و ارزیابی رضایت مندی پرسنل و بیماران و انجام مداخلات اصلاحی و ...

پرستار: تحویل و تحول نوزادان، اجرای فرآیند پذیرش، بستری و ترخیص نوزادان، انجام کلیه امور بالینی، درمانی و مانیتورینگ نوزادان، ثبت مستندات، اجرای تمامی فرآیندها براساس سنجه های اعتباربخشی، تسلط بر سیستم HIS و...

خدمتکار: اجرای امور خدماتی بخش تحت نظارت واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط

کمکی: اجرای امور بهداشتی و خدماتی مرتبط با نوزاد و همراهان تحت نظارت مسئول بخش، نظارت برضدعفونی کننده ها و تعویض به موقع آنها و تمیزکردن ست ها با استفاده از آنها، نظارت برتحویل و تحول ست های پانسمان، کت دادن و تعویض خون و تاریخ انقضاء آنها، شستشو و نظافت و اسکراب انکوباتورها و دقت در جابجائی و عدم آسیب به آنها، همراهی نوزاد جهت انجام فرآیند اعزام، انتقال، ارجاع به خارج از بیمارستان

 

قوانین بخش:

 • آوردن اطفال به بخش ممنوع می باشد .
 • همراهان بایستی لباس مخصوص همراه را بر تن داشته باشند .
 • بدون ارائه برگ تسویه حساب نوزاد نمی تواند بخش را ترک کند .
 • همراه بدون هماهنگی مجاز به خارج کردن نوزاد از بخش نمی باشد .
 • مصرف دخانیات ممنوع می باشد.
 • رعایت سکوت در بخش الزامی می باشد.
 • همراه داشتن و ارائه مدارک لازم جهت امور بیمه گری به منشی بخش الزامی می باشد.

 

اهداف بخش:

 • افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم
 • ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل
 • ارتقا فرآیندها براساس اصول اعتباربخشی
 • ارتقا سیاست های بیمارستان دوستدار کودک

 

نحوه پذیرش:

پذیرش نوزاد از بخش های پذیرش، اورژانس، درمانگاه، اتاق عمل، زایمان و بخش بستری و همچنین سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی

 

نوع بیماران بستری:

-کلیه نوزادانی که در NICU بستری می باشند برای ادامه درمان در این بخش می باشند.

- نوزادانی که ایکتر بوده بستری در این بخش می باشند.

- کلیه نوزادانی که به دلیل استفراغ بستری می شوند.

- نوزادان کوریو آمینوتیت.

- نوزادن مادر Addict

- نوزادان مادر دیابتیک که قند خون پایین داشته و نیاز به اکسیژن ندارند.

- نوزادان PROM که تب دارند و یا آزمایش نوزاد نشان دهنده عفونت است.

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام