تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

تجهیزات پزشکی

 

نام مسئول: 

سمیه قاسمیان - کارشناس ارشد الکترونیک

 

تلفن داخلی:

۳۰۴

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف

 

تعداد پرسنل واحد:

3 نفر

 

اهداف واحد:

  • ارتقاء و بهبود استاندارد تجهیزات پزشکی بخشهای بیمارستان
  • خریداری دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز و یا جایگزین تجهیزات مستهلک ۲۵% بخشهای بیمارستان
  • ارتقاء کیفی و کمّی فعالیتهای واحد تجهیزات پزشکی
  • افزایش ایمنی و طول عمر تجهیزات
  • سرویس منظم تجهیزات احیاء
  • بکارگیری تجهیزات با ضریب امنیت بالاتر در بخشها و محیط بیمارستان

 

تجهیزات موجود در بیمارستان:

ماموگرافی - رادیوگرافی - سونوگرافی - الکتروشوک - آمینو سنتز - ونیلاتور - پالس اکسی متر - ماشین بی هوشی - Cool cap - Eeg - انکوباتور - NST - ECG -کوتر - اندوسکوپی

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام