تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

سوپروایزر آموزش سلامت

نام مسئول: 

لیلی حیدری فرید- کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- درمانگاه

 

تلفن داخلی :

  256

 

زیرمجموعه ها:

1-کلینیک پرستاری آموزش و پیگیری بیمار

2-کلینیک شیر مادر-کارشناس شیر مادر(بیمارستان دوستدار کودک)

 

اهداف واحد:

 1. ارتقاء اثر بخشی آموزش های ارائه شده به بیماران با هدف:(کاهش عوارض ها-کاهش بستری مجددها-کاهش نارضایتی ها و افزایش توانمندی بیماران در خود مراقبتی و...)
 2. ترویج تغذیه با شیر مادر مطابق با استاندارد های بیمارستان دوستدار کودک
 3. حمایت گروه های پر خطر مادر و نوزاد پس از ترخیص با هدف افزایش خود مراقبتی آنها(کلینیک آموزش و پیگیری بیمار)
 4. حمایت مادران مراقبت ویژه شیردهی (کلینیک شیر)

 

شرح وظایف:

 • انجام نیازسنجی آموزشی بیماران اختصاصی هر بخش و توانمند سازی پرسنل بخش ها در این زمینه ها
 • تدوین حدالقل های آموزشی اختصاصی بخش ها
 • تنظیم برنامه های آموزش بدو بستری، حین بستری و ترخیص بیمار
 • بررسی اثربخشی آموزش های ارائه شده به بیماران کشف نقاط ضعف-اصلاح فرایندهای آموزش به بیماران
 • ارسال عملکرد واحد به صورت فصلی  به معاونت  درمان و اجرای دستورالعمل های ابلاغی از معاونت درمان
 • برگزاری کمیته آموزش و شیرمادر به صورت ماهیانه و ارائه گزارش عملکرد واحد در کمیته
 • خودارزیابی بیمارستان دوستدار کودک به صورت 6 ماهه  و اصلاح فرایند ها با هدف ارتقاء سنجه های مربوطه
 • کشف مادران مراقبت ویژه شیردهی و ارائه خدمات به ایشان و ارسال گزارش 3 ماهه به مرکز بهداشت
 • هماهنگی و همکاری با معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت و معاونت درمان جهت انجام پایش های دوره ای
 • برگزاری کارگاه های آموزشی شیرمادر در بیمارستان
 • راه اندازی واحد کلینیک آموزش پرستاری و پیگیری بیمار و تلاش جهت ارتقا شاخص های این کلینیک
 • برگزاری کارگروه آموزش  به بیمار هر 6 ماه یکبار
 • هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری غرفه ها و برنامه های متناسب با تقویم سلامت
 • برگزاری کلاس های آموزشی با هدف توانمند سازی پرسنل به صورت دوره ای
اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام