تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

مسئول واحد: مریم گروسیان

کارشناس مسئول: نداعلیمحمدی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

آدرس الکترونیکی: nalimohamadi68@yahoo.com

کارشناس امور پژوهشی : شیدا اوسطی

تحصیلات: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس الکترونیکی: shaida.osati@gmail.com

تلفن تماس: 38277013 - 081  (داخلی 334)

آدرس: همدان، بیمارستان فاطمیه، واحد تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه  

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام