تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

 

سرکار خانم دکتر الهه طالبی قانع

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:       Talebi_ghane@yahoo.com

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام