تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

زنان ۱

 

رئیس بخش:

دکتر سیما کامکاری - متخصص زنان و زایمان

 

مسئول بخش:

فاطمه جعفریان - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم، طبقه اول

 

تلفن های داخلی:

207-204

 

تعداد تخت فعال:

31 تخت فعال + 2 تخت اکسترا

 

تعداد کل کارکنان به تفکیک پست:

15 پرستار،11 ماما، 1 منشی، 5 کمک بهیار، 4 خدمتگزار

 

وظایف پرسنل:

مسئول بخش: مسئول هماهنگی و رسیدگی به کلیه امور اختصاصی و غیر اختصاصی بخش و چینش و نظارت بر کار پرسنل درمانی و غیردرمانی. همراهی کردن در ویزیت پزشکان ، درخواست لوازم مورد نیاز بخش ، نظارت بر ترالی اورژانس ، نظارت بر روند پذیرش و ترخیص بیماران ، بررسی کلیه مستندات در تمامی شیفت ها، نظارت بر کلیه تجهیزات و تاسیسات بخش، نظارت بر سیستم تایمکس و محاسبه کارکرد کلیه پرسنل، انجام ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل، نظارت بر کلیه فرآیندهای درمانی و غیردرمانی بخش و ارزیابی رضایت مندی پرسنل و بیماران و انجام مداخلات اصلاحی و ...

پرستار/ ماما: تحویل و تحول بیماران، فرآیند پذیرش و بستری و ترخیص بیماران، انجام کلیه امور بالینی و درمانی، ثبت مستندات بیماران، اجرای تمامی فرآیندها براساس سنجه های اعتباربخشی، تسلط بر سیستم HIS، شناسایی نیازهای درمانی و غیردرمانی بیماران و ...

خدمتکار : اجرای امور خدماتی بخش تحت نظارت واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط

کمکی : اجرای امور بهداشتی و خدماتی مرتبط با بیمار و همراهان تحت نظارت مسئول بخش، دفترپرستاری، بهداشت محیط و کنترل عفونت، همکاری و هماهنگی با واحدهای لنژری، اتوکلاو و واحدهای پاراکلینیک، همراهی بیمار جهت انجام فرآیند اعزام، انتقال، ارجاع به خارج از بیمارستان

منشی : نظارت و انجام کلیه امور مربوط به مستندات پرونده ها و مستندسازی فرآیند پذیرش و ترخیص، همکاری و هماهنگی با واحد بیمه گری، درآمد و ترخیص و مدارک پزشکی بیمارستان و ...

 

قوانین بخش:

 • هر بیمار یک همراه داشته باشد .
 • در صورت تمایل همراه می تواند درخواست غذا نماید .
 • آوردن اطفال به بخش ممنوع می باشد .
 • همراهان راس ساعت ۷ می بایست بخش را ترک نمایند .
 • بیماران بایستی لباس مخصوص بیمار را بر تن داشته باشند .
 • بدون ارائه برگ تسویه حساب بیمار نمی تواند بخش را ترک کند .
 • بیمار بدون هماهنگی با بخش نوزادان جهت شیر دادن به نوزاد مجاز به خارج شدن از بخش نمی باشد .
 • در صورت درخواست بیمار لباس یکبار مصرف موجود است .
 • مصرف دخانیات ممنوع می باشد
 • بهداشت فردی را رعایت نمایید.
 • همراه داشتن و ارائه مدارک لازم جهت امور بیمه گری به منشی بخش الزامی می باشد.
 • آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار و پرسنل الزامی می باشد.

 

اهداف بخش:

 • افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان در راستای اهداف کلی سیستم
 • ارتقاء آموزش بیماران و پرسنل
 • ارتقا فرآیندها براساس اصول اعتباربخشی
 • ارتقا سیاست های بیمارستان دوستدار کودک

 

نحوه پذیرش:

ارجاع بیمار از بخش های پذیرش، اورژانس، اتاق عمل، درمانگاه و زایمان به بخش بستری و ارائه خدمات درمانی و غیردرمانی طبق سنجه های اعتباربخشی

 

نوع بیماران بستری:

1-بیماران ژنیکولوژی (کیست تخمدان، هیسترکتومی و ...)

2-بیمارانی که تحت سزارین و زایمان طبیعی قرار می گیرند.

3- بیماران درمان طبی مانند ماستیت، متریت و ...

4-پذیرش بیماران icu در صورت نبود تخت خالی در بخش زنان ۲

5-بیماران باردار در صورت نبود تخت خالی در بخش زنان 3

 

خدمات ارائه شده:

 • خدمات درمانی شامل: گرفتن رگ از بیمار، سونداژ بیمار، انجام دارو درمانی و سرم تراپی، اکسیژن تراپی، انجام مانیتورینگ قلبی ، پالس اکسی متری، پانسمان، انما ، شیو و حمام دادن بیمار، کنترل علائم حیاتی بیمار،گرفتن نمونه های آزمایشگاهی، شیمی درمانی بیمار و ...
 • ارائه خدمات رفاهی جهت بیمار و همراه
 • کمک به مادران جهت شیردهی
 • انجام آموزش شیردهی
 • دادن ماساژ رحمی
 • آماده کردن بیمار جهت معاینات ژنیکولوژی ، سونوگرافی و ...
 • آماده کردن بیمار جهت رفتن به اتاق عمل
 • تهیه لیست غذا و نظارت بر دادن غذای بیماران
 • تحویل و تحول ترالی احیا
 • تحویل و تحول کمد دارویی
 • ترانسفوزیسیون خون
 • گزارش موارد خاص نظیر بیماران معتاد
 • انجام اقداماتی نظیر گذاشتن سوند معده برای نوزاد،پوارکردن نوزاد

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام