تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مراجعه حضوری : هر روز از  ساعت 7:30 الی 14:15

درخواست مشاوره غیرحضوری:        (لینک)

آدرس: میدان پاسداران- بیمارستان فاطمیه

آدرس الکترونیکی کارشناس واحد: nalimohamadi68@yahoo.com

تلفن تماس: 38277013 - 081  (داخلی 334)

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام