تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

راهنمای استفاده از نرم افزار و راهنما

 

-  جستجوی فراداده(متادیتا) 

فراداده شامل اطلاعات مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی است. این اطلاعات مطابق استاندارد کاربردی ذخیره و بازیابی در سیستم تعیین و ثبت شده است.

از طریق جستجوی فراداده امکان دسترسی به مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی و همچنین منابع دیجیتال مرتبط با آن براساس اقلام(فیلدهای) جستجوپذیر فراهم است.

در جستجوی فراداده امکانات زیر پیش بینی شده است:

 • جستجوی ساده فراداده
 • جستجوی پیشرفته فراداده
 • جستجوی فراداده با استفاده از امکان مرور
 • جستجوی فراداده از درگاه اصطلاحنامه
 • عملیات روی نتایج جستجو
 • تاریخچه جستجوهای کاربر

1-1-  جستجوی ساده فراداده 

 • جستجوی ساده فراداده با انتخاب گزینه فراداده از منوی اصلی بصورت زیر امکان‌پذیر است:
 • صفحه اصلی -> گزینه فراداده (منوی اصلی)
 • جستجوی فراداده ساده بصورت زیر انجام می‌شود:
 • فیلد مورد جستجو را از بین اقلام(فیلدهای) جستجوپذیر انتخاب نمایید. 
 • واژه یا عبارت و یا بخشی از واژه و عبارت مورد جستجو را وارد نمایید. 
 • ساختار جستجو را مشخص نمایید. 
 • با استفاده از پارامتر‌های زیر در بخش "محدود به ..." می‌توانید جستجو را بصورت محدودتر انجام دهید. 
 •  
 • نوع ماده: نوع ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی
 • محل نگهداری: مخزن نگهداری نسخه فیزیکی ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی
 • منابع دیجیتال: وجود نسخه‌های دیجیتال (فایل) مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی
 • موجودی: وجود نسخه فیزیکی مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی
 • دکمه جستجو را کلیک نمایید.
 • مقدار پیش فرض فیلد مورد جستجو "همه موارد" است به این مفهوم که چنانچه مورد جستجو در کلیه فیلد‌های جستجوپذیر وجود دارد بعنوان نتیجه جستجو ظاهر شود. به منظور جستجوی دقیق‌تر، می‌توانید فیلد جستجوپذیر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 • پس از جستجوی اطلاعات فراداده‌ای، نتایج جستجو با درج اطلاعات کلیدی "عنوان"، "پدیدآور" و "تاریخ نشر" برای هر ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی نمایش داده می‌شود.

1-2-  فهرست نتایج جستجو 

 • با جستجوی اطلاعات فراداده‌ای، مورد جستجو به همراه تعداد و فهرست نتایج جستجو با درج اطلاعات کلیدی "عنوان"، "پدیدآور" و "تاریخ نشر" برای هر ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی نمایش داده می‌شود. برای هر ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی، نمادی(Icon    ) برای مشخص نمودن نوع مدرک درنظر گرفته شده است.
 • با توجه به تعداد نتایج بازیابی شده، بصورت پیش فرض در هر صفحه 15 رکورد نشان داده می‌شود. با کلیک روی گزینه بعدی و یا انتخاب محدوده از بخش محدوده رکوردها، امکان مشاهده سایر نتایج فراهم می‌شود.
 • عملیات مختلف زیر در مورد نتایج جستجو قابل انجام است:
 • با کلیک روی Thumbnail     و یا عنوان هر یک از نتایج جستجو، جزئیات آن قابل مشاهده است.
 • انتخاب رکوردها و نمایش رکوردهای انتخاب شده: از لیست نتایج جستجو با کلیک روی گزینه انتخاب رکورد و یا کلیک روی گزینه انتخاب همه، می‌توانید رکوردهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با کلیک مجدد روی گزینه انتخاب رکورد و یا کلیک روی گزینه هیچکدام می‌توان رکوردها را از حالت انتخاب شده درآورد. پس از انتخاب رکوردها با کلیک روی دکمه "نمایش رکوردهای انتخاب شده" جزئیات این رکوردها به ترتیب قابل مشاهده است.
 • تعداد رکوردها در صفحه: با انتخاب تعداد رکوردها در صفحه و کلیک روی گزینه انجام می‌توان نمایش تعداد نتایج جستجو در هر صفحه را تغییر داد.

 

1-2-1-  مرتب‌سازی 

با جستجوی اطلاعات فراداده‌ای، نتایج جستجو بصورت پیش فرض براساس رتبه(وزن) اختصاصی مرتب می‌شوند. بدینصورت رکوردهایی که دارای رتبه(وزن) بالاتری هستند، در ابتدای فهرست نشان داده شده و با انتخاب فیلد مورد نظر از بخش مرتب‌سازی، امکان تغییر نحوه مرتب‌سازی فراهم می‌گردد.

مرتب‌سازی نتایج جستجو در دو سطح اول و دوم و براساس مقادیر عنوان، پدیدآور، ناشر، سال نشر، محل نشر، رده دیویی، رده کنگره، موضوع و شماره مدرک امکانپذیر است. مرتب‌سازی نتایج جستجو در سطح دوم، برای رکوردهایی که در سطح اول دارای مقدار یکسان هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

1-2-2-  نتایج مرتبط 

در بخش نتایج مرتبط، فهرستی از موضوعات، پدیدآوران، ناشران و مدارک مرتبط با رکوردهای نتیجه جستجو نشان داده می‌شود. با تعیین نوع جستجو(جستجوی جدید یا پالایش) می‌توان فهرست نتایج را گسترده‌تر و یا محدودتر نمود.

به دو روش، دستیبابی به نتایج جستجوی مرتبط امکانپذیر است:

 • جستجوی جدید: با تعیین مقدار جستجوی جدید در نوع جستجو و انتخاب یک نتیجه مرتبط از بخشهای موضوع، پدیدآور، ناشر و نوع مدرک، جستجوی جدیدی در سطح تمامی مدارک کتابخانه و آرشیو انجام می‌گیرد و نتایج جدید نشان داده می‌شود.
 • پالایش: با تعیین مقدار پالایش در نوع جستجو و انتخاب نتیجه مرتبط از بخشهای موضوع، پدیدآور، ناشر و نوع مدرک، جستجوی جدیدی در سطح نتیجه جستجوی جاری انجام شده و نتایج جدید نشان داده می‌شود.

1-3-  مشاهده اطلاعات یک مدرک 

با کلیک روی Thumbnail     و یا عنوان هر یک از نتایج جستجو، امکان مشاهده جزئیات رکورد(های) انتخابی فراهم می‌گردد. در حالت نمایش جزئیات موارد انتخابی، امکان حرکت روی آنها و مشاهده رکوردهای قبلی و بعدی امکان‌پذیر است.

عملیات مختلف زیر در مورد یک مدرک قابل انجام است:

 • موجودی: با کلیک روی دکمه موجودی، می‌توان اطلاعات نسخه‌های فیزیکی(شامل محل نگهداری، جلد، نسخه، قسمت، جزء، شماره ثبت و شناسه بازیابی) مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی را(درصورت وجود) مشاهده نمود. چنانچه در کتابخانه‌ای که نسخه فیزیکی را داراست عضویت داشته باشید، امکان درخواست رزرو و امانت فراهم می‌شود.
 • پیوست‌ها: درصورت وجود نسخه‌های دیجیتال رکورد مورد نظر با کلیک روی دکمه "پیوستها" می‌توان به آن دسترسی پیدا نمود. در صفحه نمایش منابع دیجیتال یک رکورد، امکان نمایش و یا بارگذاری(Download    ) هر یک از منابع به تفکیک وجود دارد.
 • رکوردهای مرتبط: درصورت وجود مدارک مرتبط با مدرک مورد نظر با کلیک روی دکمه "رکوردهای مرتبط" فهرست رکوردهای مرتبط نشان داده می‌شود و با کلیک روی عنوان هر یک از رکوردها می‌توانید اطلاعات کتابشناختی آنها را مشاهده نمایید.
 • افزودن به کتابخانه شخصی: با کلیک روی دکمه افزودن به کتابخانه شخصی و تعیین گروه مورد نظر، می‌توان مدرک مورد نظر را جهت سهولت دستیابی در مراجعه بعدی به کتابخانه شخصی اضافه نمود.
 • نقد: با کلیک روی دکمه نقد و با وارد نمودن اطلاعات شامل نام، پست الکترونیکی و یادداشت، می‌توانید نظرات و یا پیشنهادات خود را در رابطه با صفحه جاری و یا مشخصات مدرک بیان نمایید.
 • نظرسنجی: با کلیک روی دکمه نظرسنجی و پاسخگویی به سوالات مطرح شده، امکان ارائه نظر در مورد رکورد انتخابی فراهم می‌گردد.
 • پیشنهاد خرید: با کلیک روی دکمه پیشنهاد خرید و وارد نمودن مشخصات درخواست، امکان ارسال درخواست خرید نسخه‌(هایی) از مدرک مورد نظر فراهم می‌گردد.
 • ویرایش اطلاعات: چنانچه مجاز به فهرستنویسی و یا نمایه‌سازی رکورد باشید، با کلیک روی دکمه ویرایش اطلاعات می‌توانید اطلاعات مدرک را در قالب کاربرگه ویرایش نمایید.

 

1-4-  عملیات روی نتایج جستجو 

عملیات مختلف زیر در مورد نتایج جستجو قابل انجام است:

 • ذخیره یا چاپ نتایج جستجو: با کلیک روی دکمه ذخیره یا چاپ نتایج جستجو   می‌توان رکوردها را در قالب فرمت خروجی برچسبی ذخیره یا چاپ نمود.
 • ارسال: از طریق وارد نمودن آدرس الکترونیکی در فیلد «ارسال به پست الکترونیکی» و با کلیک روی دکمه ارسال   می‌توان نتایج جستجو را به پست الکترونیکی ارسال نمود.
 • ذخیره مجموعه رکورد: با تعیین نحوه انتخاب رکوردهای جستجو(همه رکوردها یا رکوردهای انتخاب شده) و کلیک روی دکمه ذخیره مجموعه رکورد   می‌توان نتایج را در سرور و یا کامپیوتر(سرور و یا کلاینت) ذخیره نمود. در صفحه ذخیره مجموعه رکورد، با تعیین محل ذخیره‌سازی(سرور یا کلاینت) و وارد نمودن نام فایل امکان ذخیره رکوردهای مورد نظر فراهم می‌شود. به منظور ویرایش عنوان فایل، پس از انتخاب فایل مورد نظر از لیست و سپس وارد نمودن عنوان جدید، روی دکمه ویرایش کلیک نمایید. به منظور حذف فایل، پس از انتخاب فایل روی دکمه حذف کلیک کنید. به روشهای گوناگون امکان ذخیره مجموعه رکوردها وجود دارد:
 • ایجاد فایل جدید: پس از وارد نمودن عنوان در فیلد نام فایل، روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
 • جایگزینی مجموعه رکوردهای جدید بجای مجموعه رکوردهای موجود: از فهرست فایلهای موجود، فایل مورد نظر را انتخاب نموده و سپس روی دکمه جایگزینی کلیک کنید. در این حالت مجموعه رکوردهای قبلی پاک شده و مجموعه جدید جایگزین می‌گردد.
 • افزودن مجموعه رکوردهای جدید به انتهای مجموعه رکوردهای فایل موجود: از فهرست فایلهای موجود، فایل مورد نظر را انتخاب نموده و سپس روی دکمه افزودن به انتهای فایل کلیک کنید. در این حالت مجموعه رکوردهای جدید به انتهای فایل انتخابی اضافه می‌گردد.
 • ذخیره فرمول جستجو: با کلیک روی دکمه ذخیره فرمول جستجو می‌توان جستجوی انجام شده را با یک عنوان اختصاصی ذخیره نمود تا بتوان مجددا به سهولت از آن استفاده نمود. به منظور ویرایش عنوان فایل، پس از انتخاب فایل مورد نظر از لیست و سپس وارد نمودن عنوان جدید، روی دکمه ویرایش کلیک نمایید. به منظور حذف فرمول جستجو، با انتخاب فایل روی دکمه حذف کلیک کنید.
 • افزودن به کتابخانه شخصی: پس از انتخاب رکورد(ها)، با کلیک روی دکمه افزودن به کتابخانه شخصی و انتخاب گروه موردنظر، می‌توان رکورد(های) انتخابی را جهت سهولت دستیابی در مراجعه بعدی به کتابخانه شخصی اضافه نمود.

 

1-5-  عملگرهای منطقی 

عبارت مورد جستجو می‌تواند بصورت یک واژه، عبارت ترکیبی از چند واژه، بخشی از یک واژه، بخشی از یک واژه و عملگرهای(*، ؟)، عبارت داخل علامت(") ، عبارت ترکیبی با استفاده از عملگر‌های منطقیNOT      ، OR     و      AND وارد شود.

 

 

نتایج نمونه 

 

مثال 

 

مورد جستجو

اصول اعتقادی اسلام، طوفان جوانی

تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی در بروجرد

جواهرات سلطنتی ایران، ایران در حکومت روحانیون 

اسلام 

انقلاب

ایران 

یک واژه 

جنگ تا فتح خرمشهر،     حمایت ایران از عراقی آزاد و مستقل و امن 

جامعیت شریعت، مجموعه آثار یادگار امام

تا انقلاب مهدی(عج): درباره انقلاب اسلامی 

ایران آزاد 

آثار امام

انقلاب اسلامی 

 

عبارت ترکیبی

 

انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر

اشکال اصلی حکومت: یک نماد و یک الگو 

ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق

فرهنگ     AND انقلاب 

طرحOR      الگو 

صلحNOT     جنگ

 

عبارت ترکیبی منطقی 

انقلاب ایران، قیامی به بزرگی انقلاب اسلامی 

اسلام شناسی، ستایش از نقاشان اسلام‌ستیز در     تهران    ! 

امام شناسی، انتشار زندگی امام‌خمینی(ره) ‌در     زامبیا 

انقلا* 

اسلا* 

اما* 

بخشی ازیک واژه وعملگر* 

شریعه الاسلام صالحه للتطبیق فی کل زمان و مکان

نصب و برپاسازی سرورهای گنو/لینوکس

اصل و نسب و دینهای ایرانیان

فلسفه اسلام "حیات تعقلی اسلام"

شریع؟

ن؟ب

تعقل؟ 

بخشی ازیک واژه وعملگر؟ 

فلسفه انقلاب اسلامی، کتابشناسی انقلاب اسلامی

آشنایی با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

اصلاح‌طلبی، الگوسازی برای ساختن ایران آباد است 

"انقلاب اسلامی"

"آثار امام" 

"ایران آباد" 

عبارت داخل علامت (" ") 

 

ساختار جستجو به دو صورت قابل انتخاب است: واژه‌(ها) و جستجوی دقیق. در جستجوی واژه(‌ها) لازم است همه واژه(ها) در فیلد(های) انتخاب شده جهت جستجو با هر ترتیبی وجود داشته باشند در حالیکه در جستجوی دقیق کل عبارت به همان شکل باید در فیلد(های) انتخاب شده جهت جستجو یافت شود.

 

نتایج نمونه 

مثال

مورد جستجو

اخلاق کارگزاران "حکومت از دیدگاه اسلام" 

بررسی استراتژی امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب اسلامی

حکومت در اسلام 

استراتژی انقلاب اسلامی

ساختار واژه(ها) 

حکومت در اسلام

استراتژی انقلاب اسلامی 

حکومت در اسلام 

استراتژی انقلاب اسلامی

ساختار دقیق

 

1-6-  جستجوی پیشرفته فراداده 

جستجوی پیشرفته فراداده با انتخاب گزینه فراداده از منوی اصلی و گزینه پیشرفته بصورت زیر امکان‌پذیر است:

صفحه اصلی -> گزینه فراداده (منوی اصلی) -> گزینه پیشرفته 

 

جستجوی فراداده پیشرفته بصورت زیر انجام می‌شود:

 1. فیلد مورد جستجو را از بین اقلام(فیلد‌های ) جستجوپذیر انتخاب نمایید. 
 2. واژه یا عبارت و یا بخشی از عبارت مورد جستجو را وارد نمایید. 
 3. ساختار جستجو را مشخص نمایید. 
 4. درصورت نیاز بخش دوم فرمول جستجو را اضافه کنید. 
 5. عملگر ترکیب بخش اول و دوم را مشخص نمایید.(از بین "و"، "یا" و "بجز") 
 6. مراحل 1 تا 3 را برای بخش دوم فرمول جستجو انجام دهید. 
 7. درصورت نیاز بخش سوم فرمول جستجو را اضافه کنید. 
 8. عملگر ترکیب بخش سوم را با دو بخش قبل مشخص نمایید.( از بین "و"، "یا" و "بجز") 
 9. مراحل 1 تا 3 را برای بخش سوم فرمول جستجو انجام دهید. 
 10. با استفاده از پارامتر‌های بخش "محدود به ..." می‌توانید جستجو را بصورت محدودتر انجام دهید. 
 11. دکمه جستجو را کلیک نمایید.

پس از جستجوی اطلاعات فراداده‌ای، نتایج جستجو با درج اطلاعات کلیدی "عنوان"، "پدیدآور" و "تاریخ نشر" برای هر ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی نمایش داده می‌شود.

 

1-7-  جستجوی فراداده از طریق مرور(Browse    ) 

جستجوی فراداده با استفاده از امکان مرور با انتخاب گزینه فراداده از منوی اصلی و گزینه مرور بصورت زیر امکان‌پذیر است:

صفحه اصلی -> گزینه فراداده (منوی اصلی) -> گزینه مرور

 

به منظور جستجوی دقیقتر و تطبیق با واژه‌های ثبت شده در اطلاعات فراداده‌ای در سیستم با استفاده از مرور، واژه‎‌های مورد نظر قابل انتخاب و جستجو است.

مرور اطلاعات بصورت زیر انجام می‌شود:

 1. بخشی از عبارت مورد جستجو را وارد کنید. 
 2. فیلد جستجوپذیر مورد نظر را انتخاب نمایید. 
 3. دکمه " مرور" را کلیک کنید. 
 4. نتایج مرور شامل واژه‌ها وعباراتی که با مورد جستجوی وارد شده شروع می‌گردد، نمایش داده می‌شود. 
 5. از بین نتایج که در هر صفحه 10 مورد آن نمایش داده می‌شود، واژه‌ها و عبارات مورد نظر را انتخاب کنید. جهت مرور سایر نتایج، دکمه "بعدی" را کلیک کنید. 
 6. نوع ترکیب جستجو(یا / و) را انتخاب نمایید. با انتخاب "یا" در جستجو، بخشهای مختلف مورد جستجو با هم OR     می‌شود. بدین مفهوم که چنانچه هر یک از واژه‌ها یا عبارات یافت شود بعنوان نتیجه جستجو نشان داده می‌شود. با انتخاب "و" در جستجو، بخش‌های مختلف مورد جستجو با هم AND     می‌شود. بدین مفهوم که چنانچه همه واژه‌ها یا عبارات انتخابی یافت شود، بعنوان نتیجه جستجو نشان داده می‌شود. 
 7. با استفاده از پارامتر‌های زیر در بخش "محدود به ..." می‌توانید جستجو را بصورت محدودتر انجام دهید. 
  • نوع ماده: نوع ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی
  • محل نگهداری: مخزن نگهداری نسخه فیزیکی ماده کتابخانه‌ای و آرشیوی
  • منابع دیجیتال: وجود نسخه‌های دیجیتال (فایل) مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی
  • موجودی: وجود نسخه فیزیکی مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی
 1. دکمه "جستجو" را کلیک کنید. 

 

پس از جستجوی اطلاعات فراداده‌ای، نتایج جستجو با درج اطلاعات کلیدی "عنوان"، "پدید آور" و "تاریخ نشر" برای هر ماده کتابخانه ای و آرشیوی نمایش داده می‌شود و مانند جستجوی ساده و پیشرفته عملیات مختلف امکان‌پذیر است.

 

1-8-  جستجو از درگاه اصطلاحنامه 

جستجو از درگاه اصطلاحنامه با انتخاب گزینه فراداده از منوی اصلی و دکمه جستجو از درگاه اصطلاحنامه در بخش جستجوی ساده بصورت زیر امکان‌پذیر است:

صفحه اصلی -> گزینه فراداده (منوی اصلی) -> گزینه ساده -> دکمه جستجو از درگاه اصطلاحنامه 

جستجو از درگاه اصطلاحنامه بصورت زیر انجام می‌شود:

 1. فیلد مورد جستجو را از بین اقلام(فیلدهای) جستجوپذیر انتخاب نمایید. 
 2. واژه یا عبارت و یا بخشی از واژه و عبارت مورد جستجو را وارد نمایید. 
 3. ساختار جستجو را مشخص نمایید. 
 4. با استفاده از پارامتر‌های زیر در بخش "محدود به ..." می‌توانید جستجو را بصورت محدودتر انجام دهید. 
  • نوع مستند: نوع مستند مورد استفاده در سرعنوانهای موضوعی و اصطلاحنامه‌ها(شامل نام جغرافیایی، موضوع، عنوان قراردادی و . . .)
  • نظام موضوعی: نوع نظام موضوعی استاندارد مانند اصلاحنامه فرهنگی فارسی، اصطلاحنامه پزشکی و . . .
  • حوزه: مقوله‌های موضوعی مورد استفاده در اصطلاحنامه‌ها
 1. دکمه جستجو را کلیک نمایید.

مقدار پیش فرض فیلد مورد جستجو "همه موارد" است به این مفهوم که چنانچه مورد جستجو در کلیه فیلد‌های جستجوپذیر وجود دارد بعنوان نتیجه جستجو ظاهر شود. . به منظور جستجوی دقیق‌تر،  می‌توانید فیلد جستجوپذیر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

پس از جستجوی موضوعی، نتایج جستجو با درج اطلاعات کلیدی "نام مستند"، "نوع مستند"، "نظام موضوعی" و "حوزه" با مشخص نمودن مسیر دستیابی به مستند(مسیر درختواره‌ای) نمایش داده می‌شود.

با کلیک روی عنوان مستند هر یک از نتایج جستجو، امکان مشاهده جزئیات رکورد(های) انتخابی فراهم می‌گردد.

عملیات مختلف زیر در مورد نتایج جستجو قابل انجام است:

 • انتخاب رکوردها و نمایش رکوردهای انتخاب شده: می‌توانید از لیست نتایج جستجو با کلیک روی گزینه انتخاب رکورد و یا کلیک روی گزینه انتخاب همه، رکوردهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با کلیک مجدد روی گزینه انتخاب رکورد و یا کلیک روی گزینه هیچکدام می‌توان رکوردها را از حالت انتخاب شده درآورد. پس از انتخاب رکوردها با کلیک روی دکمه "نمایش رکوردهای انتخاب شده" جزئیات این رکوردها به ترتیب قابل مشاهده است.
 • تعداد رکوردها در صفحه: با انتخاب تعداد رکوردها در صفحه و کلیک روی گزینه انجام می‌توان نمایش تعداد نتایج جستجو در هر صفحه را تغییر داد.

 

در حالت نمایش جزئیات موارد انتخابی، امکان حرکت روی آنها و مشاهده رکوردهای قبلی و بعدی امکان‌پذیر است.

با انتخاب موضوع(ها)  شامل موضوع اصلی، مرتبط، اخص یا اعم و کلیک روی دکمه جستجو در اطلاعات کتابشناختی، جستجوی موضوعی در اطلاعات فراداده‌ای انجام شده و نتایج جستجو نمایش داده می‌شود.

عملیات مختلف زیر در مورد یک مستند قابل انجام است:

 • پیشنهادات اصطلاحنامه‌ای: با کلیک روی هر یک از دکمه‌های اصطلاح جدید، ایجاد پیشنهاد و یا پیشنهاد جابجایی، امکان ارائه پیشنهادات در جهت روزآمدسازی اصطلاحنامه‌ها فراهم شده تا از پس از بررسی و درصورت تائید، تغییرات مورد نظر در اصطلاحنامه انتخابی اعمال گردد.
 • اصطلاح جدید: امکان پیشنهاد ایجاد اصطلاح جدید به همراه تعیین نوع روابط آن فراهم می‌شود.
 • ایجاد پیشنهاد: امکان بروزرسانی اصطلاح انتخابی از بین اصطلاحهای موجودی با تعیین نوع پیشنهاد(شامل اصطلاح ناگزید، مرتبط و اخص) فراهم می‌شود.
 • پیشنهاد جابجایی: امکان تغییر جایگاه کنونی اصطلاح انتخابی را فراهم می‌نماید.

 

1-9-  تاریخچه جستجوهای کاربر 

مشاهده تاریخچه جستجوهای کاربر با انتخاب گزینه فراداده از منوی اصلی و دکمه تاریخچه جستجو بصورت زیر امکان‌پذیر است:

صفحه اصلی -> گزینه فراداده (منوی اصلی) -> دکمه تاریخچه جستجو

به دو روش امکان بازیابی و مدیریت جستجوهای قبلی فراهم می‌گردد:

 • جستجوهای جاری کاربر: شامل جستجوهای موقتی است که تا زمان به اتمام نرسیدن جلسه کاری کاربر باقی می‌ماند. کاربر می‌تواند از طریق انتخاب مورد جستجو، فهرست نتایج جستجو را بازیابی نموده و یا نتایج حاصل از جستجو را ترکیب و یا پالایش نماید.
 • جستجوهای ذخیره شده(فرمولهای جستجوی ذخیره‌شده): شامل مورد(های) جستجویی است که توسط کاربر از طریق ذخیره فرمول جستجو در فهرست نتایج جستجو ایجاد شده‌اند و تازمانیکه کاربر خود آنها را حذف نماید در فهرست فرمولهای ذخیره شده کاربر باقی می‌ماند.

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
پورتال سازمانی رتبه یک نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام