تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

درآمد

 

نام مسئول: 

اعظم وجیه - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- واحد درآمد

 

تعداد پرسنل:

2 نفر

 

شماره داخلی :

213-301

 

 

 

شرح وظایف:

  • چک و بررسی بر حسن اجرای تغییرات تعرفه در ابتدای هر سال
  • تنظیم نامه های ارسالی بیمه های طرف قرارداد و هماهنگی جهت ارسال
  • پاسخگویی به ارباب رجوع
  • تنظیم اسناد حسابداری تعهدی
  • ارسال درآمد ماهانه و سالانه و وصولی و کسورات به مدیریت امور مالی دانشگاه
  • پیگیری و نامه نگاری پرونده های بدهکار
  • اجرای کلیه دستور العمل های ارسالی هیئت وزیران و نامه های ستادی  و چک صحت انجام این دستور العمل ها

 

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام