تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

امور مالی

 

نام مسئول : 

فاطمه بختیاری - کارشناس حسابداری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- ساختمان اداری

 

تعداد پرسنل:

4 نفر 

 

تلفن های داخلی :

۲۳۱-۲۳۴

 

اهداف واحد:

 • پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
 • خرید هزینه های مصرفی و اموالی بیمارستان
 • خرید و تجهیز بخشهای بیمارستان

 

واحد های زیرمجموعه:

 • واحد درآمد
 • واحد ترخیص
 • واحد امین اموال
 • واحد تدارکات
 • واحد انبار

 

شرح وظایف:

 • تنظیم اسناد پرسنلی
 • تنظیم اسناد هزینه مصرفی
 • تنظیم اسناد دارویی
 • تنظیم اسناد تجهیزات
 • تهیه مغایرت ها و تراز ماهیانه
 • ثبت اسناد در سامانه بوم و اجرای حسابداری تعهدی
 • پرداخت اسناد
 • پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
 • پرداخت قرارداد شرکت ها
 • تنظیم بیمه ماهانه پرسنل و ارسال به تامین اجتماعی
 • تنظیم بیمه ماهانه پرسنل و ارسال به بیمه خدمات درمانی
 • تنظیم کسورات بانک ها و ارائه آن به بانک های مربوطه
 • تنظیم کارانه پزشکان و پرسنل در سامانه کارآمد
طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام