تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

امور عمومی

 

نام مسئول : 

امین سیاوشی - کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 

تعداد پرسنل:

 2 نفر 

 

تلفن داخلی :

 ۳۳۷

 

واحدهای زیر مجموعه:

 • واحد امور قراردادها
 • واحد تاسیسات
 • واحد نقلیه
 • واحد خدمات
 • واحد تلفن خانه
 • واحد لنژری
 • واحد کپی
 • واحد انبار
 • واحد تدارکات
 • واحد خیاط خانه
 • فضای سبز
 • بوفه
 • آشپزخانه

 

شرح وظایف:

 • هماهنگی با مسئول حسابداری واحد و هماهنگی جهت خرید توسط کارپرداز از لحاظ پایدار بودن اعتبار و عدم پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه فرایندهای مربوط به امور قراردادها
 • اخذ مجوزهای لازم جهت تعمیرات و نوسازی واحد های زیرمجموعه
 • بررسی و نظارت بر محاسبات و صورت حساب ها و فاکتورهای خرید و فرم تحویل کالا
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و تاسیسات
 • نظارت بر امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان
 • هماهنگی در خرید و تدارک اقلام، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز واحد
 • نظارت، کنترل، سازماندهی و انجام کلیه امور پشتیبانی  و خدماتی واحد
 • نظارت بر تنظیم و مفاد قراردادهای مختلف
 • نظارت بر برگزاری مراسم ها، سمینارها و همایش ها
 • هماهنگی و نظارت بر خریدهای موردنیاز واحد
 • ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی اداری و رفاهی
 • تامین و استقرار وسایل و لوازم عمومی و تجهیزات ایمنی در کلیه واحدها
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد تدارکات ، انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها و امور رفاهی
 • پیگیری و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای کارکنان
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور قراردادها، مناقصات، مزایدات، خدمات، تاسیسات، نقلیه، تلفنخانه، فضای سبز، لنژری، مهدکودک، خیاط خانه، آشپزخانه

 

 

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام