تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما


آموزش

 

نام مسئول: 

فرزانه اکبری - کارشناس مدیریت

 

 

محل بخش:

ساختمان قدیم-حیاط بیمارستان

 

تعداد پرسنل:

3 نفر

 

شماره داخلی :

265

 

 

شرح وظایف:

در رابطه با اتندینگ:

1-ارسال گواهی انجام کار ماهانه به دانشکده پزشکی از(28پایان هر ماه الی 5 روز اول ماه بعدی)

2-حضور و غیاب در کلاس

3-برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی

4-تنظیم برنامه کنفرانسهای ماهیانه، مورتالیتی، موربیدیتی،ژورنال کلاب اساتید زنان طی هر 6 ماه

5-پیگیری برنامه های آنکالی متخصصین گروههای مختلف آموزش زنان،  بیهوشی، اطفال و تکثیر و اعلام به واحد ها.

6- تنظیم و تهیه فعالیتهای حضور اعضاء در کلاس و بخشهای مختلف بیمارستان

7- تنظیم گواهی های آنکالی هر سه ماهه متخصصین به حسابداری بیمارستان

8-برگزاری امتحان   OSCEدستیاری حداکثر 2 نوبت در سال

9- تنظیم صورتجلسات گروه و بایگانی آنها

10-آماده سازی کلاس، تهیه وسایل سمعی- بصری و کمک آموزش(مولاژ-اسلاید،ترانسپرنس، ویدیو، پروژکتور و (visualizer

11-کلیه فعالیتهای آموزشی اعضاء گروه زنان بصورت ریز و در قالب ابلاغ آموزش تهیه می شود و به معاونت بالینی ارسال می گردد.

12-آماده سازی سوالات امتحان دستیاران، کارورزان کار آموزان و پیگیری آنها و گرفتن کپی از سوالات و جمع بندی آنها

13-تهیه انسرشیت سوالات امتحانی و تصحیح سوالات امتحانی دستیاران(بصورت کتبی)

14-جمع بندی نمرات و ارجاع به مدیر گروه

15- تنظیم و تهیه حضور و غیاب، فعالیتهای دانشجویان، دستیاران در بخشهای مختلف بیمارستان

16-تهیه برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی کلیه فعالیتهای آموزشی به اعضاء مختلف گروه آموزشی(زنان، بیهوشی،اطفال)

17- تهیه و آماده سازی فرم ارزشیابی دستیاران که توسط اعضاء(هیئت علمی) آماده می شود.

18-تکمیل فرمهای 360 درجه و ارائه به مسئولین بخشها و جمع آوری آنها قبل از برگزاری امتحان ارتقاء

19- جمع آوری فرمهای Dops که توسط اساتید تکمیل شده است.

 

در رابطه با دستیاران:

1-معرفی دستیاران جهت rotation به گروههای مربوطه

2- معرفی جهت گذراندن طرح یکماهه دستیاری به معاونت آموزشی دانشگاه

3-ارسال مرخصی های دستیاران و بایگانی آنها(به دانشگاه پزشکی)

4-برگزاری امتحانات کتبی دوره ای در سه نوبت و امتحان osce دستیاران

5- حضور و غیاب در گزارش صبحگاهی- درمانگاه وسایر بخشها

 

در رابطه با کارورزان دانشجویان:

1-حضور و غیاب کارورزان از 8:30 تا 14

2- حضور و غیاب کارآموزان از 8:30 تا 12

3-نوشتن سوالات امتحانی و تکثیر آنها

4- تهیه و تنظیم نمرات و ارسال آنها به دانشکده

5-تهیه و کپی برنامه های آموزشی و کشیک اساتید، کارورزان، کارآموزان به قسمتهای مختلف بیمارستان

6-ارسال مرخصی های کارورزان در پایان هر ماه به دانشکده

7-پیگیری و برنامه ریزی جهت برقراری کلاسهای آموزشی توسط اساتید و دستیاران

8-برگزاری امتحان کتبی  و osce کارآموزان و کارورزان

 

در رابطه با امور اداری:

1-وارد نمودن نامه ها در دفتر اندیکاتور و بایگانی آنها، رویت مدیر گروه و معاون آموزشی

2- تهیه و تنظیم صورتجلسات مدیر گروه و معاون آموزشی بیمارستان

3-نصب آگهی های علمی در بورد آموزشی، کلاس

4-کنترل و درخواست وسائل مصرفی و منقول و غیر منقول جهت واحد آموزش، کتابخانه، کلاس درس، سایت کامپیوتر

5-آماده نمودن و پاسخگویی به نامه های اداری،آموزشی گروه تحت نظر مدیر گروه و معاون آموزشی

6-آماده سازی فضا جهت برگزاری امتحانات  osce

7-درخواست وسائل موردنیاز جهت آموزش،کلاس درس، skill-lab  پزشکان

8-تنظیم اضافه کار و کارانه پرسنل واحد آموزش و کتابخانه به کارگزینی

9-(انجام امور اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان)

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام