تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

لیست خدمات  مشاوره ای و تحقیقاتی در زمینه های 

 • اپیدمیولوژی
 •  آمار زیستی
 •  اخلاق پزشکی
 •  زبان انگلیسی
 •  امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی
 • جستجو در پایگاه های اطلاعاتی
 •  پروپوزال نویسی
 •  تعیین حجم نمونه
 •  در طراحی و متدولوژی طرح ها و پایان نامه ها
 •  جمع آوری اطلاعات
 •  نحوه رفرنس نویسی
 •  گزارش نویسی
 •  مقاله نویسی و ویرایش مقالات
 •  سابمیت و چاپ مقالات در مجلات 
 •  علم سنجی اعضاء هیئت علمی
 •  امور کامپیوتری
 • سامانه ی پژوهشیار
niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام