تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

ترخیص

 

نام مسئول: 

اعظم وجیه - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- واحد ترخیص

 

تعداد پرسنل:

3 نفر 

 

شماره داخلی :

270

 

شرح وظایف:

 • کنترل صورتحساب بیمار با پرونده بیمار از جهت هماهنگی بین خدمات ارائه شده به بیمار و ورود موارد وارد نشده در his و پرینت نهایی آن
 • کنترل مدارک بیمه طبق نوع بیمه بیمار
 • تعامل با ناظرات بیمه جهت جلوگیری از کسورات
 • ارجاع بیماران نیازمند به مداخله مددکاری جهت رفاه حال بیماران
 • دریافت هزینه بیمار با دستگاه پوز
 • تحویل پرونده های ترخیص شده به واحد بایگانی جهت درج تشخیص بیمار
 • تحویل پرونده ها به واحد کسورات جهت چک مجدد پرونده
 • تحویل پرونده های تکمیل شده از واحد کسورات به واحد درآمد
 • کنترل گزارش آمار ترخیص روزانه بیماران با پرونده های موجود و ثبت ترک تخت بیماران
 • کنترل تعداد پرونده های ترخیصی هر ماه با پرونده های موجود و اعلام آمار به واحد درآمد
 • ارائه مدارک بیمه تکمیلی به ارباب رجوع
 • ارائه راهنمایی های لازم به همراه بیمار جهت ترخیص بیماران و استفاده از بیمه تکمیلی و ...
 • تبدیل پرونده های آزاد به بیمه و انجام امور مربوط برگشتی بیمار
اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام