تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

تدارکات

 

نام مسئول: 

علیرضا نیک بین

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- ساختمان اداری

 

تعداد پرسنل:

3 نفر

 

شماره داخلی :

246

 

شرح وظایف:

خرید اقلام مورد نیاز بیمارستان بنا به درخواست کتبی از سوی انبار مصرفی و انبار دارویی با تایید مدیریت

 

قوانین و مقررات واحد:

خرید اقلام باید طبق مصوبات سامانه ستاد دولت باشد کیفیت و قیمت اقلام خریداری شده باید به تایید مسئول مربوطه برسد.

 

اهداف واحد:

 خرید اقلام مورد نیاز بیمارستان اعم از تجهیزات مصرفی و تجهیزات پزشکی

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام