تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

بیمه گری

 

نام مسئول: 

اعظم وجیه - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف- واحد درآمد

 

تعداد پرسنل:

6 نفر 

 

تلفن داخلی :

350-213-301

 

 

شرح وظایف:

 • تحویل اسناد مثبته و  لیست سر پایی بیمه های طرف قرار داد از واحد ها
 • چک و کنترل اسناد مثبته باHIS    و سامانه های بیمه ای از نظر مطابقت آنها با قوانین بیمه و یکسان بودن سامانه بیمه ها با HIS  بیمارستان
 • اعلام نواقص مربوط به واحد ها و کنترل مجدد پس از عودت از واحد ها
 • کنترل لیست خدمات مختلف بر حسب بیمه با سیستم  HIS جهت گرفتن فایل XML
 • تحویل کلیه اسناد سرپایی و بسته بندی به سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد ماهانه
 • کنترل پرونده های بیمه ها از نظر مدارک بیمه و موارد مورد نیاز جهت الصاق پرونده های مالی بیمه
 • تهیه و تنظیم معرفی نامه و جداسازی پرونده ها بر حسب صندوق های بیمه
 • مهر و دسته بندی صورتحساب های بیمه
 • درج کسورات اولیه و ثانویه در HIS  گزارش کسورات سرپایی  و بستری به مسئول درآمد به صورت درج در نمودار و اعلام موارد کسور
 • تحویل پرونده های بستری به واحد بایگانی
 • پاسخگویی به ارباب رجوع
 • تحویل مدارک بیمه تکمیلی به بیماران

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام