تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

برنامه زمان بندی ارائه مشاوره

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک رشته تحصیلی مشاور

نوع ارائه مشاوره

 تلفن

 روز و ساعت حضور

1

دکتر لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

مشاوره آماری، اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)، آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری- چاپ مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

08138276055

داخلی: 334

یک شنبه/ سه شنبه/ ساعت 8-13

2

دکتر الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

مشاوره آماری، اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)، آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری- چاپ مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

 08138276055

داخلی: 334

دوشنبه/ سه شنبه/ ساعت 8-13

3

دکتر نسرین جیریایی

دکتری تکمیلی تخصصی پزشکی اجتماعی

مشاوره آماری، اپیدمیولوژی و متدلوژی(جستجوی منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)، آنالیز داده ها، اخلاق در پژوهش های پزشکی، مقاله نویسی، ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، سابمیت، پیگیری- چاپ مقالات و گزارش علمی به زبان انگلیسی

 08138276055

داخلی: 334

شنبه/ چهار شنبه/ ساعت 8-13

4

دکتر حمیده پارساپور

متخصص زنان(عضو شورای اخلاق پزشکی)

اخلاق در پژوهش های پزشکی

 08138276055

داخلی: 334

همه روزه/ ساعت 8-14

5

دکتر بهناز بصیری

فوق تخصص نوزادان

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی، مشاوره ویرایش مقالات

08138276055

داخلی: 334

همه روزه/ ساعت 8-14

6

خانم مریم گروسیان

کارشناس ارشد پرستاری

پروپوزال نویسی، نگارش گزارش نهایی، جستجوی منابع الکترونیکی، مقاله نویسی،سابمیت و پیگیری چاپ

08138276055

داخلی: 334

همه روزه/ ساعت 8-14

7

خانم ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

پروپوزال نویسی، نگارش گزارش نهایی، جستجوی منابع الکترونیکی، مقاله نویسی،سابمیت و پیگیری چاپ

08138276055

داخلی: 334

همه روزه /ساعت 8-14

8

خانم مهین آزادی

کارشناس ارشد کتابداری بالینی

پروپوزال نویسی، نگارش گزارش نهایی، جستجوی منابع الکترونیکی، مقاله نویسی،سابمیت و پیگیری چاپ

08138276055

داخلی: 334

همه روزه/ ساعت 8-14

9

خانم بیتا عبدی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

ویرایش مقالات به زبان انگلیسی،

08138276055

داخلی: 334

همه روزه/ ساعت 8-14

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام