تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

برنامه راهبردی دوره پنج ساله

 مقدمه
تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیئت علمی در بیمارستان های آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل میشوند. در این مرکز کمیته ساماندهی پژوهش یا هدف ارتقا سطح تحقیقات کمی و کیفی تشکیل گردیده است و جلسات به طور منظم برگزار می گردد. واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه از تاریخ 1394در این بیمارستان راه اندازی گردیده است.

رسالت Mission

رسالت واحد توسعه تحقیقات بالینی فاطمیه ایجاد و ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و پرسنل بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی، کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران است. این واحد با پایبندی به قانون، عدالت محوری و با هدف خدمت به اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و جلب مشارکت آنان و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی در راستای تحقق رسالت دانشگاه فعالیت می کند.  همچنین این واحد به منظور تولید و نشر دانش مرتبط با سلامت، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام تحقیقات کاربردی با کیفیت بالا در راستای تامین نیازهای واقعی جامعه از طریق بکارگیری منابع دولتی و خصوصی متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست های ملی و منطقه ای می باشد و در راستای تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود.

 چشم انداز Vision

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­ فاطمیه تلاش خواهد کرد تا از طریق انجام پژوهش های کاربردی-بنیادی و اجرای مستمر و دقیق سایر وظایف خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از تکنولوژی های روز، موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سلامت و اقتصاد منطقه را فراهم آورد و تا سال 1406 در ردیف رتبه های نخست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 2 کشور در محور پژوهش و بر اساس ملاک رتبه بندی رایج دانشگاه های علوم پزشکی کشور دست یابد.

 ارزش هاValue

ارزش های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های فاطمیه شامل: حفظ کرامت انسانی،رعایت قوانین و مقررات،رعایت اخلاق در پژوهش های پزشکی،توسعه پایدار، رعایت عدالت اجتماعی در راستای هدف دوم چشم انداز بیست ساله«توسعه دانایی محور»ارج نهادن به جایگاه والای محقق و تحقیق، هدفمندی در انجام تحقیقوشایسته سالاری می باشد.

 نقاط قوت (Strengths)

 • برگزاری کارگاه های مختلف در حیطه پژوهش، نظیر روش تحقیق، بانک های اطلاعاتی، مقاله نویسی، نرم افزار های مختلف آماری و تحلیل داده ها از جمله SPSS
 • وجود مجلات لاتین و فارسی در کتابخانه
 • اعضای هیات علمی علاقمند و با انگیزه در امور پژوهشی
 • وجود کمیته شورای پژوهشی فعال در بیمارستان
 • تشویق اعضای هیات علمی و پژوهشگران در راستای تهیه طرح های تحقیقاتی و چاپ و انتشار مقالات
 • تسهیل شرکت در سمینارها و کنگره های داخل و خارج از کشور

نقاط ضعف (Weaknesses)

 • بالا بودن حجم فعالیت های درمانی و آموزشی اعضای هیات علمی ضعیف درکاربست نتایج پژوهش ها در بالین 
 • کافی نبودن برگزاری کنگره ها و سمینارهای کشوری در دانشگاه
 • محدودیت در جذب اعتبار لازم از منابع خارج دانشگاه 
 • اطلاع رسانی ناکافی نتایج تحقیقات به رسانه ها 
 • فعال نبودن برخی از اعضاء هیئت علمی در امر پژوهش

 فرصت ها (Opportunities)

 • وجود زمینه های فراوان تحقیقاتی در مرکز
 • شرایط جغرافیایی استان کرمانشاه و نزدیک بودن استان به مرز 
 • ریفرال بودن بیمارستان
 • وجود اعضای هیات علمی وکارشناسان علاقمند وتوانمند

 تهدید ها (Threats)

هزینه های بالای حق شرکت در کنگره های داخلی و دوره های بازآموزی 

  • کمبود سرمایه گذاری بخش های خصوصی و بیمه ای در پژوهش 
  • کمبود همکاری های برون بخشی در زمینه انجام پژوهش های مشترک 
  • کم توجهی مسئولین استان به نتایج پژوهش ها در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها 
  • کمبود هماهنگی بین بخشی در اطلاع رسانی پژوهشی 
  • پایین بودن سطح تعامل بین اعضای هیات علمی دانشگاه­های استان در انجام پژوهش 
  • کمبود سازوکار مشخص از سوی وزارت متبوع برای بهره گیری از محققین توانمند برای انجام پژوهش های ملی و بین المللی 
  • کمبود تفاهم نامه های پژوهشی بین تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی استان

اهداف کلان (Goals)

 1. حفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­ فاطمیه
 2. توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی 
 3. جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی 
 4. توسعه مدیریت دانش (تولید،پردازش، انتقال) 
 5. ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های آماری پژوهشی
 6. ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران 
 7. ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

اهداف کلان و اهداف جزیی (Goals and Objectives)

  حفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی

  • اصلاح 100% شرح وظایف کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­ فاطمیه
  • مستند سازی 100% کلیه فرآیندهای تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

 توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی

  • انتشار مقالات علمی در نمایه های بین المللی ISIو PubMed با روند صعودی و حداقل 50 مقاله در سال تا پایان سال 1406 
  • جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش مطابق با شرایط مندرج در نقشه جامع علمی سلامت تا پایان برنامه پنج ساله(1406) 
  • هدایت کلیه اعضای هیات علمی در جهت انجام طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در زمینه تخصصی خود 
  • تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهش های ملی و منطقه ای در طول برنامه 
  • تصویب 90% طرحهای تحقیقاتی مصوب براساس اولویتهای پژوهشی دانشگاه 
  • اجرای 100% طرحهای پژوهشی مصوب پس از تصویب نهایی در کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی 
  • گسترش پژوهش های مرتبط با صنعت به میزان 2% از کل طرحهای مصوب 
  • ارتقاء همه جانبه سطوح اولویت های پژوهشی 
  • تصویب حداقل 10% طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه مشترک با سازمانها و  نهاد های خارج دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ... 
  • دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز دانشگاهی و صنعت به میزان سالانه حداقل 2% کل طرح های مصوب 
  • افزایش 10% طرح های تحقیقاتی بطور سالانه 
  • افزایش طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در یک زمینه خاص به میزان هر ساله 10% تا پایان برنامه 
  • افزایش 2% مقاله های بین المللی بطور سالانه 
  • ارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقاله در مجلات داخلی و خارجی به میزان 20%  
  • ارتقاء تعداد طرحهای پژوهشی به بیش از 30% درمقایسه با سال قبل 
  • تصویب حداقل 20% پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی و تحصیلات تکمیلی به صورت طرح تحقیقاتی 
  • تشویق نفرات اول تا سوم اعضاء هیئت علمی تمام وقت، دارای بیشترین  فعالیت پژوهشی (طرح تحقیقاتی مصوب، چاپ مقاله، کتاب و...) 
  • تشکیل جلسات منظم هفتگی در سطح گروه های آموزشی پایه و بالینی برای رفع مشکلات پژوهشی 
  • گسترش 100% پژوهش های کاربردی مرتبط با ارتقاء سلامت در صنعت

جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

  • جلب مشارکت اساتید دانشگاههای دیگر برای انجام تحقیق در طول برنامه 
  • ارتقاء تعداد تفاهم نامه های همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های داخلی و ... طول برنامه
  • مشارکت دادن حامیان مالی (Sponsor) در پژوهش های دارای محصول اقتصاد

 ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های پژوهشی

  • شفاف سازی فرایند گردش اطلاعات درمدیریت تحقیقات
  • ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش
  • ارتقای ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطلاعات آماری پژوهشی

  ارتقاءسطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی

  • برگزاری حداقل 10 کارگاه توانمند سازی در زمینه های مختلف پژوهشی در هر سال از برنامه 
  • شرکت دادن حداقل 70% اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندی 
  • افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان ارائه حداقل 2 مقاله در هرسال در مجلات معتبر خارجی و داخلی 
  • افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی در ارائه پروپوزال به تعداد حداقل 2 مورد در هر سال در طول برنامه

ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان گروه پزشکی

  • برگزاری حداقل 10 کارگاه توانمند سازی برای دانشجویان در هر سال برنامه 
  • افزایش توانمندی پژوهشی دانشجویان در چاپ حداقل یک مقاله در مجلات معتبر داخلی وخارجی در سال
  • افزایش توانمندی دانشجویان در ارائه پروپوزال حداقل 1 مورد در سال در طول برنامه

 

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام