تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

انجمن حمایت از بیمار و بیمارستان فاطمیه

 

اعضای انجمن:

 1. -   حسن آقایانی، بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره
 2. -   شمیم پیله وری،  بعنوان رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره
 3. -   سعید ورمزیار، بعنوان خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 4. -   مژده افخمی گلی، بعنوان نایب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره
 5. -   فائزه موشیدی، بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره
 6. -   طاهره اسکندرلو، بعنوان عضو علی البدل  هیات مدیره
 7. -   فاطمه قنادی،  بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و دبیر انجمن
 8. -   مینوهامون، بعنوان بازرس اصلی هیات مدیره
 9. -   شیوا چلوئیان، عنوان بازرس علی البدل هیات مدیره

 

نوع فعالیت:

کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی می باشد.

 

اهداف انجمن:

 • ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران
 • ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان
 • هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت

 

روش اجرای هدف:

 • همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری
 • پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی
 • تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم، خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه
 • شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع
 • برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه، گرفتن حق عضویت و توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی

 

ارکان انجمن:

 1- مجمع عمومی  2- هیات مدیره   3- بازرس

 

طراحی پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام