تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

  

 

 

 

 

رئیس کمیته

خانم دکتر شمیم پیله ور ( متخصص ، استادیار زنان و زایمان ، فلوشیپ نازایی ، هیئت علمی)

تلفن داخلی:237-245  

 Email:sh.pilevar@gmail.com

 

 

  

دبیر  کمیته

خانم ناهید ممدوح ( کارشناس ارشد مدیریت پرستاری ، کارشناس حقوق گیرنده خدمت و مسئول رسیدگی به شکایات )

تلفن داخلی: 315

 Email:nahid.mj147@gmail.com

 

  

 عضو اصلی

خانم دکتر مریم شکوهی فوق تخصص نوزادان ، عضو هیئت علمی ، معاون آموزشی بیمارستان

 تلفن داخلی: 343

 

 

  

 عضو اصلی

آقای حسن آقایانی کارشناس اتاق عمل ، مدیریت بیمارستان

 تلفن داخلی:  245-237

 

 

عضو اصلی

خانم طاهره اسکندر لو کارشناس ارشد پرستاری ، مترون بیمارستان

تلفن داخلی: 284

 

 

 

  

عضو اصلی

خانم زهرا نامی فرد کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، دبیر اجرائی کمیته های بیمارستانی

تلفن داخلی: 292

 

 

 

    

عضو اصلی

خانم آرزو ظفری ، کارشناس ارشد مدیریت ، مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان

تلفن داخلی: 243

Email:arezoozafari.1993@gmail.com  

 

 

عضو اصلی

خانم فاطمه قنادی کارشناس ارشد روانشناسی ، مسئول مددکاری و خیریه بیمارستان 

تلفن داخلی: 298

Email:ghanadif@yahoo.com

 

 

     

عضو اصلی

خانم اعظم السادات جعفری کارشناس پرستاری ، مسئول امور فرهنگی ، بسیج بیمارستان

 

 

  

عضو اصلی

خانم مائده شاه نظری کارشناس بهداشت حرفه ای ، مسئول روابط عمومی

 تلفن داخلی: 310

Email:ma2.sh71@gmail.com  

 

عضو اصلی

خانم فاطمه عابدینی کارشناس آزمایشگاه ، مسئول حراست

تلفن داخلی: 208

 

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام