تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

پاتولوژی

 

رئیس بخش:

 دکتر آیدا علی ضمیر متخصص پاتولوژی

 

مسئول بخش:

مریم لباف کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

محل بخش:

ساختمان قدیم - طبقه همکف

 

تلفن های داخلی:

 251 - 252

 

تعداد کل کارکنان به تفکیک پست:

5 نفر

 

پزشکان بخش:

خانم دکتر آیدا علی ضمیر آقای دکتر سید فرزاد جمالیان

 

اهداف واحد:

 • افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان
 • تجهیز واحد پاتولوژی به میکروسکوپهای تک نفره جهت استفاده رزیدنتهای پاتولوژی

 

امکانات و خدمات :

 • پذیرش نمونه های پاپ اسمیر بیماران سرپایی
 • پذیرش نمونه های پاتولوژی بیماران سرپایی
 • تحویل نونه های پاتولوژی بیماران بستری از واحدهای اتاق عمل ، زنان ۱ ، زنان ۲ ، پره ناتال و اورژانس
 • انجام آزمایش بر روی تمامی نمونه های دریافتی
 • انجام آزمایشات سیتولوژی
 • بایگانی لام ها و جواب ها در واحد

 

قوانین و مقررات :

 • ساعات ارائه خدمات ساعات اداری می باشد و پاسخگویی در ساعات غیر اداری وجود ندارد .
 • آماده سازی جواب های پاتولوژی زمان بر بوده و بیماران بایستی در زمان مقرر مراجعه نمایند .
 • بیماران هنگام مراجعه جهت اخذ جواب پاتولوژی بایستی شماره هایی که هنگام پذیرش در اختیار آنها قرار می گیرد را همراه داشته باشند .

 

نحوه پذیرش:

نحوه پذیرش و پاسخ دهی:

 • پذیرش بیمار سرپایی

بیمار با در دست داشتن نسخه پزشک و نمونه به قسمت پذیرش پاتولوژی مراجعه کرده و پس از پذیرش، نمونه از بیمار دریافت و هزینه از بیمار اخذ می گردد. پس از ثبت نمونه در دفتر، روز مراجعه جهت دریافت پاسخ آزمایش مشخص و به فرد اطلاع داده می شود.

 • پذیرش بیماران بستری

نمونه بیمار به همراه فرم های مربوطه به واحد پاتولوژی ارسال می گردد. واحد پذیرش پس از تطبیق نمونه با بیمارآنها را در دفتر ثبت می نماید.

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام