تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

فهرست مشاورین واحد توسعه تحقیقات بالینی فاطمیه

 

ردیف

زمینه ارایه مشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

تلفن همراه

امتیاز

1

مشاورآمار زیستی

 

لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

Tapak_l@yahoo.com

09181103161

الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

Talebi_ghane@yahoo.com

09354184658

نسرین جیریایی

دکتری تکمیلی تخصصی پزشکی اجتماعی

N_jiryaee@yahoo.com

09188124935

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi68@yahoo.com

09183196130

2

مشاور اپیدمیولوژی

نسرین جیریایی

دکتری تکمیلی تخصصی پزشکی اجتماعی

N_jiryaee@yahoo.com

09188124935

لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

Tapak_l@yahoo.com

09181103161

الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

Talebi_ghane@yahoo.com

09354184658

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر حمیده پارساپور

متخصص زنان(عضو شورای اخلاق پزشکی)

h.prsapour@umsha.ac.ir

09188524237

4

مشاور زبان انگلیسی

بیتا عبدی

فوق  لیسانس زبان انگلیسی

bita.abdi.2014@gmail.com

09381624466

دکتر بهناز بصیری

فوق تخصص نوزادان

b_basiri@yahoo.com

09188121848

5

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

Tapak_l@yahoo.com

09181103161

الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

Talebi_ghane@yahoo.com

09354184658

مریم گروسیان

کارشناس ارشد پرستاری

maryam13462000@yahoo.com

09183187820

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi68@yahoo.com

09183196130

6

مشاور امور کامپیوتری

مهین آزادی

کارشناس ارشد کتابداری

Mahinazadi@yahoo.com

09188153903

مریم گروسیان

کارشناس ارشد پرستاری

maryam13462000@yahoo.com

09183187820

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi68@yahoo.com

09183196130

 

 

تاریخ بروزرسانی 1402/08/02

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام