تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

مسئول واحد: مریم گروسیان

تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش بهداشت  روان (روان پرستاری)

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام