تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

درمانگاه داخلی

 

پزشک درمانگاه:

-

 

تلفن داخلی:

272

 

روزهای فعالیت درمانگاه:

-

 

نحوه پذیرش:

1. مراجعه به وبسایت به آدرس: HTTP://HAMEDANNOBAT.IR

2. دریافت و نصب اپلیکیشن پذیرش 24

3. سامانه تلفن گویا به شماره: 31111700-081

4. نوبت دهی حضوری

 

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام