تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

در راستای سیاست گذاریهای کشور در جهت ارتقا کمی و کیفی تحقیقات بالینی در بیمارستانها با هدف ایجاد تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در اتخاذ شیوه های درمانی ,مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه از تاریخ  1393  با سرپرستی خانم دکترشهلا نصرالهی شروع به فعالیت نمود با آغاز به کار این مرکز جلسات شورای پژوهشی با هدف طرح و بررسی پروپوزال های ارائه شده به واحد تحقیقات بیمارستان و همچنین بررسی راهکارهای بهبود کمی و کیفی تحقییقات بالینی در مرکز و افزایش سطح مشارکت پزشکان شاغل در مرکز در حیطه تحقیقات بالینی برگزار گردید.در این مدت این مرکز موفق شد با جلب همکاری اعضاء محترم هیات علمی و داشتن بسترهای مناسب در زمینه تحقیقات زنان، ناباروری، بیهوشی، پاتولوژی و نوزادان و تشکیل شورای پژوهشی متشکل از اساتید محترم هیات علمی و مسئولین بیمارستان , پزشکان عمومی شاغل در مرکز گامهای موثری را در جهت فعالیتهای پژوهشی بردارد . با توجه به امکانات فیزیکی و بسترهای مناسب جهت فعالیتهای پژوهشی با پیگیریها و تلاشهای مستمر مسئولین و کارکنان و معاونت محترم تحقیقات و فناوری در تاریخ1396/05/28 در نامه به شماره 700/د/2223 موفق به اخذ مجوز از وزارت متبوع شده و توانست به طور رسمی فعالیت­های خود را آغاز نماید . سرپرستی این مرکز:

سرکار خانم دکتر نصراللهی (سال 1395-1393)

سرکار خانم دکتر فریمانی (سال 1395 تا1398)

سرکار خانم دکتر ناهید رادنیا(سال 1398 تا اکنون)

 

تاریخ بروزرسانی 1402/08/02

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام