صفحه اصلی > سامانه ارتباط با مردم > پیشنهادات 
پیشنهادات شما :


 نام ونام خانوادگی:  
 ایمیل :  
 
پیشنهادات :
 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved