صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > بهبود کیفیت > گواهي ايزو سال ٢٠٠٨ 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved