صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > كنترل عفونت  

واحد كنترل عفونت

 

 

رئيس بخش :خانم دکتر سرور اکبری

سابقه كار: 4 سال

مدرك تحصيلي : متخصص بیماریهای عفونی

 

========== 

مسئول بخش :معصومه زمانی

سابقه كار: 27 سال

مدرك تحصيلي :کارشناس ارشد پرستاری

سابقه اجرایی: 9- 10 سال مسئول اتاق عمل

                    11- 14 سال خدمات پرستاری

                   21-15سوپروایزر بالینی

                    27-22 سوپروایزر ایمنی

 

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش : 1 نفر كارشناس

شماره داخلي: 292

 

اهداف بخش

رعايت موازين بهداشتي در خدمات ارائه شده در بخشها و واحدها

افزايش سطح اطلاعات و آگاهي پرسنل در اين راستا

افزايش اطلاعات و آگاهي پرسنل خدمات و كمك بهيار در خصوص مواد ضدعفوني كننده جديد

ايجاد محيط كار ايمن

اصلاح ساختاري فضاي اتوكلاو و  Packing

نظارت و دقت در اسکراب تجهیزات

رعایت پنج مورد موقعیت بهداشت دست

 

 فعاليتهاي صورت گرفته در واحد

شناخت منابع عفونت بيمارستاني از طريق بررسي

همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي كادر پرستاري دانشجويان

شركت در جلسات كميته كنترل عفونت و پيگيري موارد آنها

تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه پرسنل

بازديد از بخشها و واحدها

ارزيابي وسائل و تجهيزات و مواد ضد عفوني كننده

تهيه و ارائه پيام آموزشي

پایش بهداشت دست

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved