صفحه اصلی > درباره بیمارستان > اهداف 

 

اهداف كلي

 تقویت درآمدهای بیمارستانی

بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران

بهبود فضای فیزیکی واحد های درمانی و اداری

افزايش رضایت مندی مشتریان داخلی  و خارجی با اعتقاد به منشور اخلاقی

توسعه و ارتقاي سطح دانش وآگاهي اعضاي هيات علمي، فراگيران و نيروي انساني شاغل

پياده سازي برنامه هاي كيفي

توسعه و ارتقاي فعاليتهاي اداري و پشتيباني

بهبود وضعيت شاخص هاي عملكردي و پيامدي بيمارستان

 

تقویت درآمدهای بیمارستانی

كاهش كسورات بيمه اي به ميزان 3% نسبت به ابتداي سال 90

افزایش تنوع ارائه خدمات در بخش های بستری و پاراکلینیکی

كاهش مبالغ ناشي از فرار بيماران

اصلاح ساختار اقتصادي مديريت بيمارستان

صرفه جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي منابع انرژي به ميزان 5% نسبت به سال 90

كاهش هزينه هاي ناشي از پرتهاي دارويي

 

بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران

ارتقاء و بهبود استاندارد تجهيزات پزشكي بخشهاي بيمارستان

ارتقاء وضعيت بهداشت محيط بيمارستان

رعايت موازين بهداشتي در خدمات ارائه شده

ارتقاء كيفي خدمات واحد ناباروري

استاندارد سازي نيروي انساني

ارتقاء كيفي خدمات واحد آزمايشگاه

رعايت موازين ايمني درخدمـات ارائـه شـده

تسريع در ارائه خدمات اورژانسي

ارتقاء کیفی خدمات بخش NICU

بهبود خدمات ارائه شده در زايشگاه

 

بهبود فضای فیزیکی واحد های درمانی و اداری

ارتقاء و بهبود استاندارد فضاي فيزيكي بخشهاي بستري و پاراكلينيك

افزايش فضاي فيزيكي مورد نياز با در نظر گرفتن اولويت بندي به ميزان 10%

 

افزايش رضایت مندی مشتریان داخلی  و خارجی با اعتقاد به منشور اخلاقی

بهبود امکانات رفاهی

ارتقاء فعاليتهاي واحد تغذيه       

افزايش رضايتمندي بيماران و مراجعين

افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان

افزايش امنيت محيط بيمارستان

افزايش انگيزه پرسنل

توسعه و ارتقاي سطح دانش وآگاهي اعضاي هيات علمي، فراگيران و نيروي انساني شاغل

افزايش سطح آگاهي نيروي انساني به منظور ارتقاء كيفيت ارائه خدمات

افزايش سطح دانش و آگاهي فراگيران

افزايش سطح آگاهي بيماران و مراجعين

 

پياده سازي برنامه هاي كيفي

پياده سازي و استمرار بر اجراي برنامه حاكميت باليني

ارتقاء استانداردهاي بيمارستان بر اساس استانداردهاي جديد اعتبار بخشي

استمرار بر اجراي سيستم جامع مديريت كيفي

 

توسعه و ارتقاي فعاليتهاي اداري و پشتيباني

توسعه و ارتقاي فعاليتهاي IT ( فن آوري اطلاعات )

بهبود تجهيزات اداري

توسعه و ارتقاي فعاليتهاي واحد مدارك پزشكي

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved