صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت 

رسالت

 

مابرآنیم تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه ارزشمند منابع  انسانی خود و با بهره مندی از استعداد های دانشجویان و تعامل سازنده و موثر با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی همدان ، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر به ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی با کیفیت  و دقت مطلوب در سطوح فوق تخصصی  و تخصصی ،آموزش دانش و مهارت های بالینی به فراگیران پزشکی،پيراپزشكي،پرستاری و مامايي و انجام پژوهش های بالینی کاربردی پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده به روشهای زیر نقش موثر و سازنده داشته باشیم.

1- همکاری در رفع نیازهای درمانی مردم جامعه و برآورده نمودن نیازها و توقعات بیماران

2- همکاری در ارتقاء سطح دانش و مهارت های بالینی اساتید ، دانشجویان پزشکي عمومی ، دستياران تخصصي زنان ، كادر درمان

3- همکاری در ارتقاء سلامت مردم جامعه و رفع نیازهای بهداشتی جامعه

4- افزایش بهره وری بیمارستان

5- ایجاد ارتباط سودمند و دو طرفه با ذینفعان اصلی و اثرگذار

 

        ما متعهديم كه در راستاي رسالت فوق خدمات زير را ارائه دهيم:

1- ارائه خدمات اورژانس سرپائي و بستري به كليه مراجعه كنندگان در تمام طول شبانه روز

2- ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به بيماران در قالب درمانگاههاي مامائي –زنان-نازائي-اطفال-اورژانس-انكولوژي - برست

3- ارائه خدمات  پاراكلينيك با كيفيت مناسب (آزمايشگاه – راديولوژي-پاتولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-NST-OCT ......)

4-پذيرش بيماران اعزامي از شهرهاي مجاور –استانهاي مجاور-شهرستانهاي تابعه استان و روستاها در چارچوب سيستم ارجاع

5-مكانيزه كردن كليه واحدهاي بيمارستان جهت ارتقاء و كيفيت خدمات.

6-مشاركت دادن كليه پرسنل و پزشكان در امور بيمارستان براي اتخاذ تصميمات اصولي و صحيح جهت اداره بيمارستان

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved