صفحه اصلی > تماس با ما > ارتباط يا مديريت  

ارتباط با مديريت بيمارستان فاطميه

نام:
نام خانوادگي :
شماره تماس :
موضوع:

مطلب مورد نظر را وارد نماييد

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved