صفحه اصلی > ایمنی بیمار 

ايمني بيمار 

خصوصيات يك فرهنگ ايمني مطلوب :

در يك سازمان با فرهنگ مطلوب ايمني بايد كاركنان بتوانند نظرات خود را آزادانه بيان كنند و در مواردي كه حادثه ناخواسته اي به علت مشكلات سيستم و يا عوامل انساني در شرف وقوع است به موقع در اين خصوص اعلان خطر نمايند.

 

چهار خصوصيت عمده فرهنگ مطلوب ايمني عبارتند از :

 

امنيت رواني : به اين معنا كه افراد در قبال اظهار نظر آزادانه و گزارش وقايع از  حمايت و اعتماد سازمان برخوردار باشند.

 

مديريت :در ايجاد محيطي كه در آن كليه كاركنان براحتي دغدغه هاي خويش را بيان نمايند نقش فعالانه اي خواهند داشت.

 

شفافيت : بايد سازمان به گونه اي باشد كه در خصوص مشكلات ايمني بيمار پنهان كاري صورت نگيرد به اين طريق كاركنان اين اعتماد را در حد اعلي خواهند داشت كه سازمان  از خطاهادرس گرفته و از آنان در راستاي ارتقا سيستم استفاده خواهند نمود.

 

انصاف : به شكلي رعايت شود كه كاركنان بدانند بخاطر خطاها يي كه  مبتني بر نواقص سيستم است تنبيه و سرزنش نخواهند شد.

 

 

دانلود اسلايد آموزشي ايمني بيمار

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved