صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > مدارک پزشکی > پذیرش  

واحد پذيرش

رئيس بخش : زهره آب آب زاده

مدرك تحصيلي :كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي جراحي 

سابقه كار :25 سال

 

========

مسئول بخش :هنده صادقي

مدرك تحصيلي : ليسانس

سابقه كار : 8 سال

 

========

 تعداد پرسنل موجود در واحد : 4نفر

شماره داخلي:282

تعداد مراجعين به طور متوسط: 1500 نفر

 

اهداف واحد

افزايش رضايتمندي مراجعين

 

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد 

مراحل مقدماتي بستري كليه بيماران بستري

ارائه خدمات پذيرش بيماران بصورت هاي اور‍ژانسي و غير اور‍ژانسي

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved